Đồng hồ Baby-G 2019 - G-Shock chính hãng dành cho nữ có gì hot? Giá từ bao nhiêu? Mua mẫu nào tốt?

1. G-MS (MSG-400, MSG-200)

2. G-SQUAD (BSA-B100)

3. Baby-G BA-110

4. Baby-G với đèn NEON (BGA-255, BGA-250, BGA-130/131, BGA-160)

5. Baby-G dành cho chạy bộ (BGS-100 - đếm bước chân, BGA-240 hem có đếm bước chân, BG-6903/BG-6900)

6. Baby-G hiển thị giờ Kim - Số (BGA-190, BGA-230, BGA-190, BGA-180, BGA-150)

7. Baby-G số cổ điển (BGD-560, BLX-560)Bình luận

Bello back to top