Đồng hồ vỏ lớn, kết hợp kim-số G-Shock GA-110 chính hãng có một dáng vẻ mới với các chi tiết kim loại được bổ sung, đem đến cảm giác công nghiệp cho mặt đồng hồ. Thiết kế mới này sử dụng kim loại sáng làm vạch giờ và mặt số, bên cạnh kim giờ và kim phút.

G-Shock GA-110

-10%
 Casio G-Shock GA-110HR-1A Casio G-Shock GA-110HR-1A
3,426,300₫ 3,807,000₫

Casio G-Shock GA-110HR-1A

3,426,300₫ 3,807,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110RD-4A Casio G-Shock GA-110RD-4A
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio G-Shock GA-110RD-4A

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110CR-7A Casio G-Shock GA-110CR-7A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110CR-7A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110MW-7A Casio G-Shock GA-110MW-7A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110MW-7A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110WB-7A Casio G-Shock GA-110WB-7A
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio G-Shock GA-110WB-7A

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110MC-7A Casio G-Shock GA-110MC-7A
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio G-Shock GA-110MC-7A

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110RG-1A Casio G-Shock GA-110RG-1A
4,356,900₫ 4,841,000₫

Casio G-Shock GA-110RG-1A

4,356,900₫ 4,841,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110LN-1A Casio G-Shock GA-110LN-1A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110LN-1A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110SL-3A Casio G-Shock GA-110SL-3A
4,864,500₫ 5,405,000₫

Casio G-Shock GA-110SL-3A

4,864,500₫ 5,405,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110TS-8A2 Casio G-Shock GA-110TS-8A2
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio G-Shock GA-110TS-8A2

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110GW-7A Casio G-Shock GA-110GW-7A
4,272,300₫ 4,747,000₫

Casio G-Shock GA-110GW-7A

4,272,300₫ 4,747,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110LN-8A Casio G-Shock GA-110LN-8A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110LN-8A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110TX-1A Casio G-Shock GA-110TX-1A
4,505,400₫ 5,006,000₫

Casio G-Shock GA-110TX-1A

4,505,400₫ 5,006,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110BW-1A Casio G-Shock GA-110BW-1A
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio G-Shock GA-110BW-1A

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110C-7A Casio G-Shock GA-110C-7A
2,898,000₫ 3,220,000₫

Casio G-Shock GA-110C-7A

2,898,000₫ 3,220,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110PC-1A Casio G-Shock GA-110PC-1A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110PC-1A

3,764,700₫ 4,183,000₫

 Casio G-Shock GA-110MR-4A Casio G-Shock GA-110MR-4A
4,230,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-110CR-4A Casio G-Shock GA-110CR-4A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110CR-4A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110CR-2A Casio G-Shock GA-110CR-2A
3,764,700₫ 4,183,000₫

Casio G-Shock GA-110CR-2A

3,764,700₫ 4,183,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110TR-7A Casio G-Shock GA-110TR-7A
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio G-Shock GA-110TR-7A

3,807,000₫ 4,230,000₫