Dòng đồng hồ Casio chính hãng Giá rẻ chỉ từ 500.000đ, đầy đủ thiết kế mặt trơn, mặt lịch ngày, mặt lịch thứ và ngày. Đủ dòng cho Nam, Nữ và các cặp đồng hồ đôi.

V00 NAM | V00 NỮ | V00 ĐÔI

Casio Standard V00

-15%
 Casio đôi MTP-V005L-7B3 & LTP-V005L-7B3 Casio đôi MTP-V005L-7B3 & LTP-V005L-7B3
1,118,600₫ 1,316,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005L-7B2 & LTP-V005L-7B2 Casio đôi MTP-V005L-7B2 & LTP-V005L-7B2
1,118,600₫ 1,316,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005L-2B & LTP-V005L-2B Casio đôi MTP-V005L-2B & LTP-V005L-2B
1,118,600₫ 1,316,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005GL-1B2 & LTP-V005GL-1B2 Casio đôi MTP-V005GL-1B2 & LTP-V005GL-1B2
1,159,400₫ 1,364,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005GL-9B & LTP-V005GL-9B Casio đôi MTP-V005GL-9B & LTP-V005GL-9B
1,159,400₫ 1,364,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005D-2B1 & LTP-V005D-2B2 Casio đôi MTP-V005D-2B1 & LTP-V005D-2B2
1,239,300₫ 1,458,000₫
-15%
 Casio đôi MTP-V005D-1B2 & LTP-V005D-1B2 Casio đôi MTP-V005D-1B2 & LTP-V005D-1B2
1,239,300₫ 1,458,000₫
-15%
 Casio Standard MTP-V005D-3B Casio Standard MTP-V005D-3B
619,650₫ 729,000₫

Casio Standard MTP-V005D-3B

619,650₫ 729,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005L-7B3 Casio Standard MTP-V005L-7B3
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard MTP-V005L-7B3

559,300₫ 658,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005L-7B2 Casio Standard MTP-V005L-7B2
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard MTP-V005L-7B2

559,300₫ 658,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005L-2B Casio Standard MTP-V005L-2B
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard MTP-V005L-2B

559,300₫ 658,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005GL-9B Casio Standard MTP-V005GL-9B
579,700₫ 682,000₫

Casio Standard MTP-V005GL-9B

579,700₫ 682,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005GL-1B2 Casio Standard MTP-V005GL-1B2
579,700₫ 682,000₫

Casio Standard MTP-V005GL-1B2

579,700₫ 682,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005D-7B2 Casio Standard MTP-V005D-7B2
619,650₫ 729,000₫

Casio Standard MTP-V005D-7B2

619,650₫ 729,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005D-2B2 Casio Standard MTP-V005D-2B2
619,650₫ 729,000₫

Casio Standard MTP-V005D-2B2

619,650₫ 729,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005D-2B1 Casio Standard MTP-V005D-2B1
619,650₫ 729,000₫

Casio Standard MTP-V005D-2B1

619,650₫ 729,000₫

-15%
 Casio Standard MTP-V005D-1B2 Casio Standard MTP-V005D-1B2
619,650₫ 729,000₫

Casio Standard MTP-V005D-1B2

619,650₫ 729,000₫

-15%
 Casio Standard LTP-V005L-7B3 Casio Standard LTP-V005L-7B3
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard LTP-V005L-7B3

559,300₫ 658,000₫

-15%
 Casio Standard LTP-V005L-7B2 Casio Standard LTP-V005L-7B2
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard LTP-V005L-7B2

559,300₫ 658,000₫

-15%
 Casio Standard LTP-V005L-2B Casio Standard LTP-V005L-2B
559,300₫ 658,000₫

Casio Standard LTP-V005L-2B

559,300₫ 658,000₫