Dòng đồng hồ Casio chính hãng Giá rẻ chỉ từ 500.000đ, đầy đủ thiết kế mặt trơn, mặt lịch ngày, mặt lịch thứ và ngày. Đủ dòng cho Nam, Nữ và các cặp đồng hồ đôi.

V00 NAM | V00 NỮ | V00 ĐÔI

Casio Standard V00

-10%
 Casio đôi MTP-V006SG-9B & LTP-V006SG-9B Casio đôi MTP-V006SG-9B & LTP-V006SG-9B
1,989,000₫ 2,210,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006L-1B & LTP-V006L-1B Casio đôi MTP-V006L-1B & LTP-V006L-1B
1,396,800₫ 1,552,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006L-7B & LTP-V006L-7B Casio đôi MTP-V006L-7B & LTP-V006L-7B
1,396,800₫ 1,552,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006GL-7B & LTP-V006GL-7B Casio đôi MTP-V006GL-7B & LTP-V006GL-7B
1,522,800₫ 1,692,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006GL-9B & LTP-V006GL-9B Casio đôi MTP-V006GL-9B & LTP-V006GL-9B
1,522,800₫ 1,692,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006G-9B & LTP-V006G-9B Casio đôi MTP-V006G-9B & LTP-V006G-9B
2,158,200₫ 2,398,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006D-7B & LTP-V006D-7B Casio đôi MTP-V006D-7B & LTP-V006D-7B
1,522,800₫ 1,692,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V006D-1B & LTP-V006D-1B Casio đôi MTP-V006D-1B & LTP-V006D-1B
1,522,800₫ 1,692,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005SG-7A & LTP-V005SG-7A Casio đôi MTP-V005SG-7A & LTP-V005SG-7A
1,776,600₫ 1,974,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005L-7B & LTP-V005L-7B Casio đôi MTP-V005L-7B & LTP-V005L-7B
1,184,400₫ 1,316,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005L-7A & LTP-V005L-7A Casio đôi MTP-V005L-7A & LTP-V005L-7A
1,184,400₫ 1,316,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005L-1A & LTP-V005L-1A Casio đôi MTP-V005L-1A & LTP-V005L-1A
1,184,400₫ 1,316,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005L-1B & LTP-V005L-1B Casio đôi MTP-V005L-1B & LTP-V005L-1B
1,184,400₫ 1,316,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005GL-9A & LTP-V005GL-9A Casio đôi MTP-V005GL-9A & LTP-V005GL-9A
1,227,600₫ 1,364,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005GL-7A & LTP-V005GL-7A Casio đôi MTP-V005GL-7A & LTP-V005GL-7A
1,227,600₫ 1,364,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005GL-7B & LTP-V005GL-7B Casio đôi MTP-V005GL-7B & LTP-V005GL-7B
1,227,600₫ 1,364,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005GL-1B & LTP-V005GL-1B Casio đôi MTP-V005GL-1B & LTP-V005GL-1B
1,227,600₫ 1,364,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005G-1B & LTP-V005G-1B Casio đôi MTP-V005G-1B & LTP-V005G-1B
1,945,800₫ 2,162,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005G-7B & LTP-V005G-7B Casio đôi MTP-V005G-7B & LTP-V005G-7B
1,945,800₫ 2,162,000₫
-10%
 Casio đôi MTP-V005G-7A & LTP-V005G-7A Casio đôi MTP-V005G-7A & LTP-V005G-7A
1,945,800₫ 2,162,000₫