Tổng hợp các mẫu G-Shock bán chạy nhất tại Việt Nam và Bello Lê Thái Tổ.

G-Shock Bán chạy nhất

-10%
 GA-100BR-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Dây hai lớp đen cam GA-100BR-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Dây hai lớp đen cam
3,384,000₫ 3,760,000₫
-15%
 GW-B5600-2 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Đen xanh GW-B5600-2 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Đen xanh
3,496,050₫ 4,113,000₫
-10%
 GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold
17,026,200₫ 18,918,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-700SE-1A4 Casio G-Shock GA-700SE-1A4
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700SE-1A4

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 GA-100-1A4 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đen đỏ GA-100-1A4 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đen đỏ
2,728,800₫ 3,032,000₫
-10%
 GA-100B-7A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Đen Dây trắng GA-100B-7A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Đen Dây trắng
2,728,800₫ 3,032,000₫
-10%
 GA-100B-4A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Đen Dây Đỏ GA-100B-4A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Đen Dây Đỏ
2,728,800₫ 3,032,000₫
-10%
 GA-110-1B - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng dây và vỏ đen nhám ALL BLACK. GA-110-1B - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng dây và vỏ đen nhám ALL BLACK.
3,194,100₫ 3,549,000₫
-10%
 GST-S130L-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Cấu trúc bảo vệ lớp. GST-S130L-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Cấu trúc bảo vệ lớp.
7,783,200₫ 8,648,000₫
-10%
 GA-110-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng dây và vỏ đen nhám. GA-110-1A - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng dây và vỏ đen nhám.
3,194,100₫ 3,549,000₫