Đồng hồ G-Shock Nam


Đồng hồ G-Shock được thiết kế chủ yếu dành cho Nam nên số lượng mẫu cực kì phong phú. Đồng hồ G-Shock dành cho Nam được chia thành các bộ sưu tập chính sau đây:


KIM SỐ TIÊU CHUẨN | SỐ TIÊU CHUẨN

MRG - MTG | G-STEEL | MASTER OF G


G-Shock Nam

-10%
 Casio G-Shock DW-5900-1 Casio G-Shock DW-5900-1
901₫ 1,001₫
-10%
 Casio G-Shock DW-6900G-1V Casio G-Shock DW-6900G-1V
1,904,400₫ 2,116,000₫

Casio G-Shock DW-6900G-1V

1,904,400₫ 2,116,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900-1V Casio G-Shock DW-6900-1V
1,945,800₫ 2,162,000₫

Casio G-Shock DW-6900-1V

1,945,800₫ 2,162,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900AC-2 Casio G-Shock DW-6900AC-2
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900AC-2

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900NB-7 Casio G-Shock DW-6900NB-7
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900NB-7

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900MS-1 Casio G-Shock DW-6900MS-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900MS-1

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900CB-1 Casio G-Shock DW-6900CB-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900CB-1

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock GD-110-1 Casio G-Shock GD-110-1
2,326,500₫ 2,585,000₫

Casio G-Shock GD-110-1

2,326,500₫ 2,585,000₫

-15%
 DW-5600BBMA-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt gương bạc DW-5600BBMA-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt gương bạc
2,597,000₫ 3,055,000₫
-15%
 DW-5600BBMB-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Gương Vàng DW-5600BBMB-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Mặt Gương Vàng
2,716,000₫ 3,196,000₫
-20%
 Casio G-Shock GBD-800-4 Casio G-Shock GBD-800-4
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-4

2,199,200₫ 2,749,000₫

-20%
 Casio G-Shock GBD-800-7 Casio G-Shock GBD-800-7
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-7

2,199,200₫ 2,749,000₫

-20%
 Casio G-Shock GBD-800-1 Casio G-Shock GBD-800-1
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-1

2,199,200₫ 2,749,000₫

-20%
 Casio G-Shock GBD-800-1B Casio G-Shock GBD-800-1B
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-1B

2,199,200₫ 2,749,000₫

-20%
 Casio G-Shock GBD-800-2 Casio G-Shock GBD-800-2
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-2

2,199,200₫ 2,749,000₫

-20%
 Casio G-Shock GBD-800-8 Casio G-Shock GBD-800-8
2,199,200₫ 2,749,000₫

Casio G-Shock GBD-800-8

2,199,200₫ 2,749,000₫