Đồng hồ G-Shock Nam


Đồng hồ G-Shock được thiết kế chủ yếu dành cho Nam nên số lượng mẫu cực kì phong phú. Đồng hồ G-Shock dành cho Nam được chia thành các bộ sưu tập chính sau đây:


KIM SỐ TIÊU CHUẨN | SỐ TIÊU CHUẨN

MRG - MTG | G-STEEL | MASTER OF G


G-Shock Nam

 Casio G-Shock GBD-800-4 Casio G-Shock GBD-800-4
0₫
 Casio G-Shock GBD-800-7 Casio G-Shock GBD-800-7
0₫
 Casio G-Shock GBD-800-1 Casio G-Shock GBD-800-1
0₫
 Casio G-Shock GBD-800-1B Casio G-Shock GBD-800-1B
0₫
 Casio G-Shock GBD-800-2 Casio G-Shock GBD-800-2
0₫
 Casio G-Shock GBD-800-8 Casio G-Shock GBD-800-8
0₫
-10%
 Casio G-Shock DW-5600EG-9 Casio G-Shock DW-5600EG-9
1,332,900₫ 1,481,000₫

Casio G-Shock DW-5600EG-9

1,332,900₫ 1,481,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-2900F-2V Casio G-Shock G-2900F-2V
1,395,900₫ 1,551,000₫

Casio G-Shock G-2900F-2V

1,395,900₫ 1,551,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-9052-1 Casio G-Shock DW-9052-1
1,713,600₫ 1,904,000₫

Casio G-Shock DW-9052-1

1,713,600₫ 1,904,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-9052-2 Casio G-Shock DW-9052-2
1,713,600₫ 1,904,000₫

Casio G-Shock DW-9052-2

1,713,600₫ 1,904,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-2900F-1V Casio G-Shock G-2900F-1V
1,713,600₫ 1,904,000₫

Casio G-Shock G-2900F-1V

1,713,600₫ 1,904,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900G-1V Casio G-Shock DW-6900G-1V
1,904,400₫ 2,116,000₫

Casio G-Shock DW-6900G-1V

1,904,400₫ 2,116,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900-1V Casio G-Shock DW-6900-1V
1,945,800₫ 2,162,000₫

Casio G-Shock DW-6900-1V

1,945,800₫ 2,162,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-7900A-7A Casio G-Shock G-7900A-7A
2,009,700₫ 2,233,000₫

Casio G-Shock G-7900A-7A

2,009,700₫ 2,233,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-9052GBX-1A9 Casio G-Shock DW-9052GBX-1A9
2,221,200₫ 2,468,000₫

Casio G-Shock DW-9052GBX-1A9

2,221,200₫ 2,468,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-9052GBX-1A4 Casio G-Shock DW-9052GBX-1A4
2,221,200₫ 2,468,000₫

Casio G-Shock DW-9052GBX-1A4

2,221,200₫ 2,468,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900AC-2 Casio G-Shock DW-6900AC-2
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900AC-2

2,263,500₫ 2,515,000₫