Tham khảo các mẫu khác tại: https://gshockvietnam.com/

G-SHOCK SALE 20% VIỆT NAM VÔ ĐỊCH DUY NHẤT TẠI BELLO LÊ THÁI TỔ

-15%
 GA-100B-4A  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Mặt Đen Dây Đỏ  GA-100B-4A  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Mặt Đen Dây Đỏ
2,577,200₫ 3,032,000₫
-15%
 DW-5600E-1V - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Classic G-shock  DW-5600E-1V - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Classic G-shock
1,618,400₫ 1,904,000₫