Tham khảo các mẫu khác tại: https://gshockvietnam.com/

G-SHOCK SALE 20% VIỆT NAM VÔ ĐỊCH DUY NHẤT TẠI BELLO LÊ THÁI TỔ

-10%
 GBD-800UC-8 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD  GBD-800UC-8 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD
2,749,500₫ 3,055,000₫
-10%
 GBD-800UC-5 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD  GBD-800UC-5 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD
2,749,500₫ 3,055,000₫
-10%
 GBD-800UC-3 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD  GBD-800UC-3 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - G-SQUAD
2,749,500₫ 3,055,000₫
-10%
 GA-100B-4A  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Mặt Đen Dây Đỏ  GA-100B-4A  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Mặt Đen Dây Đỏ
2,728,800₫ 3,032,000₫
-10%
 DW-5600E-1V - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Classic G-shock  DW-5600E-1V - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Classic G-shock
1,713,600₫ 1,904,000₫