BST đồng hồ G-Shock G-Steel GST-S300 & GST-S310 chính hãng giá sốc, phiên bản châu Á, size nhỏ, cỡ vừa dễ đeo.

G-Steel GST-S300 & GST-S310

-10%
 Casio G-Shock GST-S300-1A Casio G-Shock GST-S300-1A
6,598,800₫ 7,332,000₫

Casio G-Shock GST-S300-1A

6,598,800₫ 7,332,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300-7A Casio G-Shock GST-S300-7A
6,598,800₫ 7,332,000₫

Casio G-Shock GST-S300-7A

6,598,800₫ 7,332,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300BD-1A Casio G-Shock GST-S300BD-1A
10,490,400₫ 11,656,000₫

Casio G-Shock GST-S300BD-1A

10,490,400₫ 11,656,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A1 Casio G-Shock GST-S300G-1A1
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A1

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A2 Casio G-Shock GST-S300G-1A2
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A2

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A4 Casio G-Shock GST-S300G-1A4
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A4

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A9 Casio G-Shock GST-S300G-1A9
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A9

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-2A1 Casio G-Shock GST-S300G-2A1
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-2A1

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S310-1A Casio G-Shock GST-S310-1A
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S310-1A

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S310-7A Casio G-Shock GST-S310-7A
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S310-7A

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S310D-1A Casio G-Shock GST-S310D-1A
9,327,600₫ 10,364,000₫

Casio G-Shock GST-S310D-1A

9,327,600₫ 10,364,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S330C-1A Casio G-Shock GST-S330C-1A
7,783,200₫ 8,648,000₫

Casio G-Shock GST-S330C-1A

7,783,200₫ 8,648,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock GST-S300G-1A4 Dây Casio G-Shock GST-S300G-1A4
761,400₫ 846,000₫