Giới thiệu đồng hồ GULFMASTER, dòng G-SHOCK mới được thiết kế và chế tạo với mục đích để dành cho các nhà thám hiểm đại dương.
GULFMASTER xin giới thiệu các mẫu G-SHOCK đầu tiên kết hợp cả 2 phiên bản Triple Sensor Version 3 và Smart Access trên cùng một chiếc đồng hồ đeo tay. Ngoài khí áp kế, chỉ số độ cao, phương vị và nhiệt độ, những mẫu mới này còn có các tính năng Đồ thị thủy triều và Tuần trăng nhằm giúp bạn nắm sát những thay đổi trong môi trường tự nhiên.

GulfMaster

-10%
 Casio G-Shock GN-1000-1A Casio G-Shock GN-1000-1A
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GN-1000-1A

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000-9A Casio G-Shock GN-1000-9A
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GN-1000-9A

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000B-1A Casio G-Shock GN-1000B-1A
7,783,200₫ 8,648,000₫

Casio G-Shock GN-1000B-1A

7,783,200₫ 8,648,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000C-8A Casio G-Shock GN-1000C-8A
7,720,200₫ 8,578,000₫

Casio G-Shock GN-1000C-8A

7,720,200₫ 8,578,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000GB-1A Casio G-Shock GN-1000GB-1A
7,783,200₫ 8,648,000₫

Casio G-Shock GN-1000GB-1A

7,783,200₫ 8,648,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000MB-1A Casio G-Shock GN-1000MB-1A
7,783,200₫ 8,648,000₫

Casio G-Shock GN-1000MB-1A

7,783,200₫ 8,648,000₫

-10%
 Casio G-Shock GN-1000RG-1A Casio G-Shock GN-1000RG-1A
7,783,200₫ 8,648,000₫

Casio G-Shock GN-1000RG-1A

7,783,200₫ 8,648,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000-2A Casio G-Shock GWN-1000-2A
13,219,200₫ 14,688,000₫

Casio G-Shock GWN-1000-2A

13,219,200₫ 14,688,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000B-1A Casio G-Shock GWN-1000B-1A
13,219,200₫ 14,688,000₫

Casio G-Shock GWN-1000B-1A

13,219,200₫ 14,688,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000B-1B Casio G-Shock GWN-1000B-1B
13,219,200₫ 14,688,000₫

Casio G-Shock GWN-1000B-1B

13,219,200₫ 14,688,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000E-8A Casio G-Shock GWN-1000E-8A
13,219,200₫ 14,688,000₫

Casio G-Shock GWN-1000E-8A

13,219,200₫ 14,688,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000F-2A Casio G-Shock GWN-1000F-2A
13,916,700₫ 15,463,000₫

Casio G-Shock GWN-1000F-2A

13,916,700₫ 15,463,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000GB-1A Casio G-Shock GWN-1000GB-1A
14,382,000₫ 15,980,000₫

Casio G-Shock GWN-1000GB-1A

14,382,000₫ 15,980,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-1000NV-2A Casio G-Shock GWN-1000NV-2A
13,705,200₫ 15,228,000₫

Casio G-Shock GWN-1000NV-2A

13,705,200₫ 15,228,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-Q1000-1A Casio G-Shock GWN-Q1000-1A
22,477,500₫ 24,975,000₫

Casio G-Shock GWN-Q1000-1A

22,477,500₫ 24,975,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A
28,362,600₫ 31,514,000₫

Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A

28,362,600₫ 31,514,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A2 Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A2
28,362,600₫ 31,514,000₫

Casio G-Shock GWN-Q1000MC-1A2

28,362,600₫ 31,514,000₫

-10%
 Casio G-Shock GWN-Q1000NV-2A Casio G-Shock GWN-Q1000NV-2A
24,872,400₫ 27,636,000₫

Casio G-Shock GWN-Q1000NV-2A

24,872,400₫ 27,636,000₫