Tổng hợp các mẫu đồng hồ Casio G-Shock chính hãng HOT nhất trong năm 2018 tại Bello Lê Thái Tổ.

HOT G-Shock 2018

-10%
 Casio G-Shock GA-100-1A1 Casio G-Shock GA-100-1A1
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100-1A1

2,728,800₫ 3,032,000₫

 Casio G-Shock DW-5600BBN-1 Casio G-Shock DW-5600BBN-1
3,032,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-120-1A Casio G-Shock GA-120-1A
3,194,100₫ 3,549,000₫

Casio G-Shock GA-120-1A

3,194,100₫ 3,549,000₫

-10%
 Casio G-Shock GAS-100G-1A Casio G-Shock GAS-100G-1A
4,378,500₫ 4,865,000₫

Casio G-Shock GAS-100G-1A

4,378,500₫ 4,865,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A1 Casio G-Shock GST-S300G-1A1
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A1

7,381,800₫ 8,202,000₫

-10%
 Casio G-Shock GD-100-1B Casio G-Shock GD-100-1B
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock GD-100-1B

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600BB-1 Casio G-Shock DW-5600BB-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5600BB-1

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100B-4A Casio G-Shock GA-100B-4A
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100B-4A

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700SE-1A4 Casio G-Shock GA-700SE-1A4
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700SE-1A4

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-800-1A Casio G-Shock GA-800-1A
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-800-1A

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100-1A2 Casio G-Shock GA-100-1A2
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100-1A2

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700-1B Casio G-Shock GA-700-1B
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-1B

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-100BB-1A Casio G-Shock G-100BB-1A
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-100BB-1A

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591BB-1A Casio G-Shock AW-591BB-1A
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock AW-591BB-1A

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110-1B Casio G-Shock GA-110-1B
3,194,100₫ 3,549,000₫

Casio G-Shock GA-110-1B

3,194,100₫ 3,549,000₫

-10%
 Casio G-Shock GBA-800-1A Casio G-Shock GBA-800-1A
3,617,100₫ 4,019,000₫

Casio G-Shock GBA-800-1A

3,617,100₫ 4,019,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-710GB-1A Casio G-Shock GA-710GB-1A
4,293,900₫ 4,771,000₫

Casio G-Shock GA-710GB-1A

4,293,900₫ 4,771,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110RG-1A Casio G-Shock GA-110RG-1A
4,356,900₫ 4,841,000₫

Casio G-Shock GA-110RG-1A

4,356,900₫ 4,841,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110GB-1A Casio G-Shock GA-110GB-1A
4,356,900₫ 4,841,000₫

Casio G-Shock GA-110GB-1A

4,356,900₫ 4,841,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S300G-1A4 Casio G-Shock GST-S300G-1A4
7,381,800₫ 8,202,000₫

Casio G-Shock GST-S300G-1A4

7,381,800₫ 8,202,000₫