Đồng hồ G-Shock kim số tiêu chuẩn


G-Shock Kim số tiêu chuẩn là dòng đồng hồ G-Shock phổ biến và được ưa chuộng nhất với sự kết hợp hiển thị giờ điện tử và giờ kim song song. G-Shock Kim số tiêu chuẩn đem đến sự tiện lợi cho người sử dụng và là dòng G-Shock cơ bản nhất luôn được Casio Nhật Bản đầu tư phát triển.


Kim số tiêu chuẩn

-10%
 Casio G-Shock GA-110GB-1A Casio G-Shock GA-110GB-1A
4,356,900₫ 4,841,000₫

Casio G-Shock GA-110GB-1A

4,356,900₫ 4,841,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100-1A2 Casio G-Shock GA-100-1A2
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100-1A2

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100-1A1 Casio G-Shock GA-100-1A1
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100-1A1

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100-1A4 Casio G-Shock GA-100-1A4
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100-1A4

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110-1A Casio G-Shock GA-110-1A
3,194,100₫ 3,549,000₫

Casio G-Shock GA-110-1A

3,194,100₫ 3,549,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-110-1B Casio G-Shock GA-110-1B
3,194,100₫ 3,549,000₫

Casio G-Shock GA-110-1B

3,194,100₫ 3,549,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100CF-1A Casio G-Shock GA-100CF-1A
3,384,000₫ 3,760,000₫

Casio G-Shock GA-100CF-1A

3,384,000₫ 3,760,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100CF-1A9 Casio G-Shock GA-100CF-1A9
3,384,000₫ 3,760,000₫

Casio G-Shock GA-100CF-1A9

3,384,000₫ 3,760,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100CF-8A Casio G-Shock GA-100CF-8A
3,384,000₫ 3,760,000₫

Casio G-Shock GA-100CF-8A

3,384,000₫ 3,760,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100L-1A Casio G-Shock GA-100L-1A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100L-1A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100L-2A Casio G-Shock GA-100L-2A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100L-2A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100L-4A Casio G-Shock GA-100L-4A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100L-4A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100L-7A Casio G-Shock GA-100L-7A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100L-7A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100L-8A Casio G-Shock GA-100L-8A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100L-8A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100BW-1A Casio G-Shock GA-100BW-1A
3,214,800₫ 3,572,000₫

Casio G-Shock GA-100BW-1A

3,214,800₫ 3,572,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100A-7A Casio G-Shock GA-100A-7A
2,453,400₫ 2,726,000₫

Casio G-Shock GA-100A-7A

2,453,400₫ 2,726,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100B-7A Casio G-Shock GA-100B-7A
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100B-7A

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100B-4A Casio G-Shock GA-100B-4A
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100B-4A

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100A-9A Casio G-Shock GA-100A-9A
2,728,800₫ 3,032,000₫

Casio G-Shock GA-100A-9A

2,728,800₫ 3,032,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-100CB-1A Casio G-Shock GA-100CB-1A
3,384,000₫ 3,760,000₫

Casio G-Shock GA-100CB-1A

3,384,000₫ 3,760,000₫