Kính thuốc

(67 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ sưu tập Kính thuốc chính hãng Cartier, Montblanc, Ray-Ban, Burberry,... Bảo hành 12 tháng. Đo thị lực miễn phí - Mài lắp kính lấy ngay sau 20p tại Bello Hàng Khay

 • Burberry BE1315-1007

  4,950,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE1315-1007
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE1315-1007 chính hãng, gọng vành đen, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE1315-1007 chính hãng, gọng vành đen,...
 • Burberry BE2159QF-3002

  5,250,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2159QF-3002
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2159QF-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2159QF-3002 chính hãng, gọng vành...
 • Burberry BE2163-3464

  4,950,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2163-3464
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2163-3464 chính hãng, gọng vành đen, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2163-3464 chính hãng, gọng vành đen,...
 • Burberry BE2165-3001

  4,850,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2165-3001
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2165-3001 chính hãng, gọng vành đen, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2165-3001 chính hãng, gọng vành đen,...
 • Burberry BE2225-3397

  4,250,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2225-3397
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2225-3397 chính hãng, gọng vành đồi mồi, mắt vuông. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2225-3397 chính hãng, gọng vành đồi...
 • Burberry BE2230-3002

  4,250,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2230-3002
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2230-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2230-3002 chính hãng, gọng vành...
 • Burberry BE2237-3601

  4,550,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2237-3601
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2237-3601 chính hãng, gọng vành đồi mồi, mắt chữ nhật. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2237-3601 chính hãng, gọng vành...
 • Burberry BE2239-3001

  4,950,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2239-3001
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2239-3001 chính hãng, gọng vành đen. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2239-3001 chính hãng, gọng vành đenMiễn phí Đo thị...
 • Burberry BE2244-3001

  4,750,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2244-3001
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2244-3001 chính hãng, gọng vành nhựa đen, mắt tròn. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2244-3001 chính hãng, gọng vành nhựa...
 • Burberry BE2256-3002

  4,750,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2256-3002
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2256-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi nâu. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2256-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi...
 • Burberry BE2260-3002

  4,750,000₫

  • Mã sản phẩm: Burberry BE2260-3002
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2260-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi nâu. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2260-3002 chính hãng, gọng vành đồi mồi...
 • Burberry BE2260D-3002

  4,750,000₫

  • Mã sản phẩm: BE2260D-3002
  • Thương hiệu: Burberry
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Burberry BE2260D-3002 chính hãng, gọng nhựa đen, viền vàng, mắt oval. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Burberry BE2260D-3002 chính hãng, gọng nhựa...
 • Cartier EYE00021

  29,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00021
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00021 chính hãng, gọng đồi mồi, mạ vàng bóng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00021 chính hãng, gọng đồi mồi, mạ...
 • Cartier EYE00024

  29,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00024
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00024 chính hãng, gọng đen, mạ vàng trắng bóng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00024 chính hãng, gọng đen, mạ,...
 • Cartier EYE00026

  29,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00026
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00026 chính hãng, gọng đồi mồi mạ vàng, đầu báo sơn mài. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00026 chính hãng,...
 • Cartier EYE00031

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00031
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00031 chính hãng, gọng đen bóng, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00031 chính hãng, gọng đen bóng,...
 • Cartier EYE00074

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00074
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00074 chính hãng, gọng đỏ, mạ vàng bóng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00074 chính hãng, gọng đỏ, mạ vàng...
 • Cartier EYE00076

  66,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00076
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00076 chính hãng, gọng sừng nâu, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00076 chính hãng, gọng sừng nâu,...
 • Cartier EYE00079

  63,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00076
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00079 chính hãng, gọng sừng đen, mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00079 chính hãng, gọng sừng đen, mạ...
 • Cartier EYE00122

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00122
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00122 chính hãng, gọng kim loại, mạ vàng champagne mờ. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00122 chính hãng, gọng kim...
 • Cartier EYE00124

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00124
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00128 chính hãng, gọng kim loại, mạ vàng trắng mờ. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00128 chính hãng, gọng kim...
 • Cartier EYE00128

  21,900,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00128
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00128 chính hãng, gọng đồi mồi nâu, mạ vàng champagne. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00128 chính hãng, gọng đồi...
 • Cartier EYE00129

  21,900,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00129
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00129 chính hãng, gọng đen, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00129 chính hãng, gọng đen, mạ vàng...
 • Cartier EYE00136

  21,900,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00136
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00136 chính hãng, gọng đồi mồi, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00136 chính hãng, gọng đồi mồi,...
 • Cartier EYE00141

  54,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00141
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00141 chính hãng, gọng gỗ đỏ, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00141 chính hãng, gọng gỗ đỏ,...
 • Cartier EYE00153

  26,200,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYE00153
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYE00153 chính hãng, gọng titanium, mạ ion đen. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYE00153 chính hãng, gọng titanium, mạ ion...
 • Cartier EYP00012

  139,000,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier EYP00012
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier EYP00012 chính hãng, gọng vàng đúc. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier EYP00012 chính hãng, gọng vàng đúcGọng vàng đúc 18K...
 • Cartier T8100659

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100659
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100659 chính hãng, gọng kim loại mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100659 chính hãng, gọng kim loại mạ...
 • Cartier T8100685

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100685
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100685 chính hãng, gọng kim loại mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100685 chính hãng, gọng kim loại mạ...
 • Cartier T8100686

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100686
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100686 chính hãng, gọng kim loại mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100686 chính hãng, gọng kim loại...
 • Cartier T8100687

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100687
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100687 chính hãng, gọng kim loại mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100687 chính hãng, gọng kim loại mạ...
 • Cartier T8100688

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100688
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100688 chính hãng, gọng kim loại mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100688 chính hãng, gọng kim loại...
 • Cartier T8100905

  53,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100905
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100905 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100905 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàngGọng khoan...
 • Cartier T8100907

  48,000,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100907
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100907 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100907 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàngGọng khoan...
 • Cartier T8100908

  48,000,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100908
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100908 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100908 chính hãng, gọng gỗ, mạ vàng...
 • Cartier T8100912

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100912
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100912 chính hãng, gọng kim loại, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100912 chính hãng, gọng kim loại,...
 • Cartier T8100913

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100913
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100913 chính hãng, gọng kim loại, mạ vàng champagne mờ. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100913 chính hãng, gọng kim...
 • Cartier T8100923

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100923
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100923 chính hãng, gọng nhựa trắng, mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100923 chính hãng, gọng nhựa trắng, mạ...
 • Cartier T8100926

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100926
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100926 chính hãng, gọng nhựa đen, mạ vàng trắng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100926 chính hãng, gọng nhựa đen,...
 • Cartier T8100928

  22,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Cartier T8100923
  • Thương hiệu: Cartier
  • Mô tả ngắn: Kính gọng Cartier T8100928 chính hãng, gọng nhựa nâu, mạ vàng. Miễn phí đo thị lực tại Bello 33 Hàng Khay - Mài lắp kính cận, viễn, loạn lấy ngay! Kính gọng Cartier T8100928 chính hãng, gọng nhựa nâu, mạ...

Bộ lọc

Giá
Màu sắc
Bello back to top