LIMITED - BẢN GIỚI HẠN

-10%
 Casio G-Shock DW-5900-1 Casio G-Shock DW-5900-1
901₫ 1,001₫
-10%
 Casio G-Shock DW-5900BB-1 Casio G-Shock DW-5900BB-1
2,517,300₫ 2,797,000₫

Casio G-Shock DW-5900BB-1

2,517,300₫ 2,797,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900BBA-1 Casio G-Shock DW-6900BBA-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock DW-6900BBA-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-D5500BB-1 Casio G-Shock DW-D5500BB-1
2,813,400₫ 3,126,000₫

Casio G-Shock DW-D5500BB-1

2,813,400₫ 3,126,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-001BB-1 Casio G-Shock G-001BB-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-001BB-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-5%
 GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold
17,972,100₫ 18,918,000₫
-5%
 GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen
17,972,100₫ 18,918,000₫
-10%
 GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen
14,065,000₫ 15,628,000₫
-10%
 Casio G-Shock LOV-17A-7A Casio G-Shock LOV-17A-7A
8,312,400₫ 9,236,000₫

Casio G-Shock LOV-17A-7A

8,312,400₫ 9,236,000₫

-10%
 Casio G-Shock SLV-18A-1A Casio G-Shock SLV-18A-1A
7,402,500₫ 8,225,000₫

Casio G-Shock SLV-18A-1A

7,402,500₫ 8,225,000₫

 Casio G-Shock DW-5735E-7 Casio G-Shock DW-5735E-7
6,580,000₫
-10%
 Casio G-Shock SLV-18B-1 Casio G-Shock SLV-18B-1
5,182,200₫ 5,758,000₫

Casio G-Shock SLV-18B-1

5,182,200₫ 5,758,000₫

-10%
 Casio G-Shock LOV-17B-1A Casio G-Shock LOV-17B-1A
8,312,400₫ 9,236,000₫

Casio G-Shock LOV-17B-1A

8,312,400₫ 9,236,000₫

 Casio G-Shock DW-5035E-7 Casio G-Shock DW-5035E-7
6,580,000₫
 Casio G-Shock GA-735E-7A Casio G-Shock GA-735E-7A
4,935,000₫
 Casio G-Shock GA-835E-7A Casio G-Shock GA-835E-7A
5,358,000₫
 Casio G-Shock DW-5735D-1B Casio G-Shock DW-5735D-1B
6,181,000₫