LIMITED - BẢN GIỚI HẠN

-15%
 Casio G-Shock DW-5900-1 Casio G-Shock DW-5900-1
2,716,600₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5900-1

2,716,600₫ 3,196,000₫

-15%
 Casio G-Shock DW-5900BB-1 Casio G-Shock DW-5900BB-1
2,377,450₫ 2,797,000₫

Casio G-Shock DW-5900BB-1

2,377,450₫ 2,797,000₫

-15%
 Casio G-Shock DW-D5500BB-1 Casio G-Shock DW-D5500BB-1
2,657,100₫ 3,126,000₫

Casio G-Shock DW-D5500BB-1

2,657,100₫ 3,126,000₫

-15%
 Casio G-Shock G-001BB-1 Casio G-Shock G-001BB-1
2,796,500₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-001BB-1

2,796,500₫ 3,290,000₫

-15%
 GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold
16,080,300₫ 18,918,000₫
-30%
 GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen
13,242,600₫ 18,918,000₫
-15%
 GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen
13,283,800₫ 15,628,000₫
-10%
 G-Shock đôi Casio G-Shock SLV-18A-1A G-Shock đôi Casio G-Shock SLV-18A-1A
7,402,500₫ 8,225,000₫
 Casio G-Shock DW-5735E-7 Casio G-Shock DW-5735E-7
6,580,000₫
-10%
 G-Shock đôi SLV-18B-1- Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đồng hồ đôi 2018 G-Shock đôi SLV-18B-1- Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đồng hồ đôi 2018
5,182,200₫ 5,758,000₫
-10%
 G-Shock đôi LOV-17B-1A G-Shock đôi LOV-17B-1A
8,312,400₫ 9,236,000₫

G-Shock đôi LOV-17B-1A

8,312,400₫ 9,236,000₫

-15%
 Casio G-Shock DW-5035E-7 Casio G-Shock DW-5035E-7
5,593,000₫ 6,580,000₫

Casio G-Shock DW-5035E-7

5,593,000₫ 6,580,000₫

 Casio G-Shock GA-735E-7A Casio G-Shock GA-735E-7A
4,935,000₫
-15%
 Casio G-Shock GA-835E-7A Casio G-Shock GA-835E-7A
4,554,300₫ 5,358,000₫

Casio G-Shock GA-835E-7A

4,554,300₫ 5,358,000₫

 Casio G-Shock DW-5735D-1B Casio G-Shock DW-5735D-1B
6,181,000₫