LIMITED - BẢN GIỚI HẠN

-20%
 Casio G-Shock GLX-5600VH-4 Casio G-Shock GLX-5600VH-4
2,444,000₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock GLX-5600VH-4

2,444,000₫ 3,055,000₫

-20%
 Casio G-Shock GLX-5600VH-1 Casio G-Shock GLX-5600VH-1
2,444,000₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock GLX-5600VH-1

2,444,000₫ 3,055,000₫

-20%
 Casio G-Shock DW-5900-1 Casio G-Shock DW-5900-1
2,556,800₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5900-1

2,556,800₫ 3,196,000₫

-20%
 Casio G-Shock DW-5900BB-1 Casio G-Shock DW-5900BB-1
2,237,600₫ 2,797,000₫

Casio G-Shock DW-5900BB-1

2,237,600₫ 2,797,000₫

-20%
 Casio G-Shock DW-D5500BB-1 Casio G-Shock DW-D5500BB-1
2,500,800₫ 3,126,000₫

Casio G-Shock DW-D5500BB-1

2,500,800₫ 3,126,000₫

-20%
 Casio G-Shock G-001BB-1 Casio G-Shock G-001BB-1
2,632,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-001BB-1

2,632,000₫ 3,290,000₫

-20%
 GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold
15,134,400₫ 18,918,000₫
-20%
 GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen
15,134,400₫ 18,918,000₫
-20%
 GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen
12,502,400₫ 15,628,000₫
-20%
 G-Shock đôi Casio G-Shock SLV-18A-1A G-Shock đôi Casio G-Shock SLV-18A-1A
6,580,000₫ 8,225,000₫
 Casio G-Shock DW-5735E-7 Casio G-Shock DW-5735E-7
6,580,000₫
-20%
 G-Shock đôi SLV-18B-1- Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đồng hồ đôi 2018 G-Shock đôi SLV-18B-1- Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng - Đồng hồ đôi 2018
4,606,400₫ 5,758,000₫
-20%
 G-Shock đôi LOV-17B-1A G-Shock đôi LOV-17B-1A
7,388,800₫ 9,236,000₫

G-Shock đôi LOV-17B-1A

7,388,800₫ 9,236,000₫

-20%
 Casio G-Shock DW-5035E-7 Casio G-Shock DW-5035E-7
5,264,000₫ 6,580,000₫

Casio G-Shock DW-5035E-7

5,264,000₫ 6,580,000₫

 Casio G-Shock GA-735E-7A Casio G-Shock GA-735E-7A
4,935,000₫