Kính gọng, Kính râm MontBlanc chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam.

Bello Optical là đại lý chính thức của Montblanc tại Việt Nam.

Miễn phí đo thị lực - Mài lắp kính lấy ngay tại Bello Hàng Khay - 33 Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline kính thuốc: 024 6686 9888

Montblanc Gọng

 Montblac MB0475-028 Montblac MB0475-028
8,700,000₫
 Montblac MB0475-030 Montblac MB0475-030
8,100,000₫
 Montblanc MB0198-E69 Montblanc MB0198-E69
19,800,000₫
 Montblanc MB0476 016 Montblanc MB0476 016
8,800,000₫
 Montblanc MB0476 028 Montblanc MB0476 028
8,800,000₫
 Montblanc MB0478-030 Montblanc MB0478-030
6,800,000₫
 Montblanc MB0492-030 Montblanc MB0492-030
8,700,000₫
 Montblanc MB0579-028 Montblanc MB0579-028
6,900,000₫
 Montblanc MB0637-001 Montblanc MB0637-001
7,700,000₫
 Montblanc MB0637-056 Montblanc MB0637-056
7,700,000₫
 Montblanc MB0640-016 Montblanc MB0640-016
7,700,000₫
 Montblanc MB0640-028 Montblanc MB0640-028
7,700,000₫
 Montblanc MB0692-016 Montblanc MB0692-016
7,400,000₫
 Montblanc MB0712-016 Montblanc MB0712-016
8,800,000₫
 Montblanc MB449-018 Montblanc MB449-018
9,100,000₫