Ray-Ban chung là lễ kỷ niệm cuối cùng của tinh thần biểu tượng của Ray-Ban. Thiết kế táo bạo và không thể nhầm lẫn ban đầu được tạo ra vào năm 1987 như một cống nạp cho tinh thần tiên phong của Tướng Douglas Macarthur. Thiết kế của ngày hôm nay hơi được diễn giải lại, vẫn đúng với tinh thần Aviator nhưng với nhiều ống kính bình phương hơn và một thanh trên đậm. Ray-Ban General trưng bày một cái nhìn bền và cứng rắn và được trang bị hoàn hảo.

Ray-Ban General

 Ray-Ban General RB3561 001 Ray-Ban General RB3561 001
5,550,000₫
 Ray-Ban General RB3561 001/3F Ray-Ban General RB3561 001/3F
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 002/58 Ray-Ban General RB3561 002/58
6,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 002/9U Ray-Ban General RB3561 002/9U
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 003/7O Ray-Ban General RB3561 003/7O
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 003/I2 Ray-Ban General RB3561 003/I2
6,250,000₫
 Ray-Ban General RB3561 004/I3 Ray-Ban General RB3561 004/I3
6,250,000₫
 Ray-Ban General RB3561 197/71 Ray-Ban General RB3561 197/71
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 9001/A5 Ray-Ban General RB3561 9001/A5
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 9001/I1 Ray-Ban General RB3561 9001/I1
5,950,000₫
 Ray-Ban General RB3561 9002/A6 Ray-Ban General RB3561 9002/A6
5,950,000₫