Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1

-15% 1,407,600₫ 1,656,000₫

Mô tả

Vỏ nhựa bóng màu trắng với viền bạc. Dây trắng bóng với móc khóa kim loại bạc.

####

Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1 - Vỏ nhựa bóng màu trắng với viền vàng hồng. Dây trắng bóng với móc khóa kim loại bạc.

Vỏ nhựa bóng màu trắng với viền vàng hồng.

Dây trắng bóng với móc khóa kim loại bạc.

Vỏ có thể mix cho các dòng sản phẩm BA-110, BA-111, BA-112.

Dây có thể mix cho các dòng sản phẩm BA-110, BA-111, BA-112, BA-120, BA-125.

Thông số kĩ thuật Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1

 • Vật liệu dây: Dây bằng nhựa
 • Vật liệu vỏ: Vỏ bằng nhựa
 • Màu dây: Trắng bóng
 • Màu vỏ: Trắng bóng
 • Móc khóa: Kim loại bạc
 • Dây vỏ gốc của các mẫu:
 • - BA-110-7A1

Sản phẩm liên quan

-15%
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-1A Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-1A
1,632,850₫ 1,921,000₫

Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-1A

1,632,850₫ 1,921,000₫

-15%
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A3 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A3
1,397,400₫ 1,644,000₫

Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A3

1,397,400₫ 1,644,000₫

-15%
 Dây Vỏ Casio G-Shock AW-590-1A Dây Vỏ Casio G-Shock AW-590-1A
1,105,000₫ 1,300,000₫

Dây Vỏ Casio G-Shock AW-590-1A

1,105,000₫ 1,300,000₫

-15%
 Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591BB-1A Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591BB-1A
1,075,250₫ 1,265,000₫

Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591BB-1A

1,075,250₫ 1,265,000₫

-15%
 Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591MS-1A Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591MS-1A
1,075,250₫ 1,265,000₫

Dây Vỏ Casio G-Shock AW-591MS-1A

1,075,250₫ 1,265,000₫

 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1
 Dây Vỏ Casio Baby-G BA-110-7A1