Đồng hồ Baby-G chính hãng với mặt kim số tiêu chuẩn và thiết kế vỏ lớn thời trang năng động!

Dòng kim số tiêu chuẩn của Baby-G với các phiên bản thiết kế nổi bật như BGA-190, BGA-150, BGA-220 và BGA-225 mới chắc chắn sẽ thuyết phục được các bạn nữ yêu thích sự năng động của đồng hồ Baby-G

Baby-G Kim số tiêu chuẩn

-10%
 Casio Baby-G BGA-180BE-2B Casio Baby-G BGA-180BE-2B
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio Baby-G BGA-180BE-2B

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-180BE-7B Casio Baby-G BGA-180BE-7B
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio Baby-G BGA-180BE-7B

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150F-3A Casio Baby-G BGA-150F-3A
3,257,100₫ 3,619,000₫

Casio Baby-G BGA-150F-3A

3,257,100₫ 3,619,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150F-1A Casio Baby-G BGA-150F-1A
3,257,100₫ 3,619,000₫

Casio Baby-G BGA-150F-1A

3,257,100₫ 3,619,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150F-7A Casio Baby-G BGA-150F-7A
3,257,100₫ 3,619,000₫

Casio Baby-G BGA-150F-7A

3,257,100₫ 3,619,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150-4B Casio Baby-G BGA-150-4B
2,475,000₫ 2,750,000₫

Casio Baby-G BGA-150-4B

2,475,000₫ 2,750,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150-7B Casio Baby-G BGA-150-7B
2,475,000₫ 2,750,000₫

Casio Baby-G BGA-150-7B

2,475,000₫ 2,750,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150-7B2 Casio Baby-G BGA-150-7B2
2,475,000₫ 2,750,000₫

Casio Baby-G BGA-150-7B2

2,475,000₫ 2,750,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150EF-4B Casio Baby-G BGA-150EF-4B
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio Baby-G BGA-150EF-4B

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-150EF-7B Casio Baby-G BGA-150EF-7B
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio Baby-G BGA-150EF-7B

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-151EF-1B Casio Baby-G BGA-151EF-1B
3,257,100₫ 3,619,000₫

Casio Baby-G BGA-151EF-1B

3,257,100₫ 3,619,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-152-7B1 Casio Baby-G BGA-152-7B1
2,475,000₫ 2,750,000₫

Casio Baby-G BGA-152-7B1

2,475,000₫ 2,750,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-152-7B2 Casio Baby-G BGA-152-7B2
2,791,800₫ 3,102,000₫

Casio Baby-G BGA-152-7B2

2,791,800₫ 3,102,000₫

-10%
 Casio Baby-G BA-120TR-7B Casio Baby-G BA-120TR-7B
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio Baby-G BA-120TR-7B

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-210-1B Casio Baby-G BGA-210-1B
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio Baby-G BGA-210-1B

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-210-7B1 Casio Baby-G BGA-210-7B1
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio Baby-G BGA-210-7B1

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-210-7B2 Casio Baby-G BGA-210-7B2
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio Baby-G BGA-210-7B2

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-210-7B3 Casio Baby-G BGA-210-7B3
3,807,000₫ 4,230,000₫

Casio Baby-G BGA-210-7B3

3,807,000₫ 4,230,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-190-7B Casio Baby-G BGA-190-7B
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio Baby-G BGA-190-7B

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGA-190GL-7B Casio Baby-G BGA-190GL-7B
3,891,600₫ 4,324,000₫

Casio Baby-G BGA-190GL-7B

3,891,600₫ 4,324,000₫