Casio Nữ

Casio Nữ

429 sản phẩm

Sắp xếp

Sắp xếp
  • Bán chạy nhất
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Mới nhất

Sắp xếp

-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V007D-4EDR - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V007D-4EDR - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

787,000₫ 985,000₫

hoặc 262,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-8A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-8A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMR-9C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMR-9C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

3,768,000₫ 4,711,000₫

hoặc 1,256,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMG-7C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMG-7C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

3,768,000₫ 4,711,000₫

hoặc 1,256,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMG-3C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VMG-3C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

3,768,000₫ 4,711,000₫

hoặc 1,256,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VM-7C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-2024VM-7C - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

2,635,000₫ 3,295,000₫

hoặc 878,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LWA-300H-7EVDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LWA-300H-7EVDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

1,190,000₫ 1,489,000₫

hoặc 396,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

2,184,000₫ 2,731,000₫

hoặc 728,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176L-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176L-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

2,107,000₫ 2,635,000₫

hoặc 702,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176L-5A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176L-5A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

2,107,000₫ 2,635,000₫

hoặc 702,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

2,184,000₫ 2,731,000₫

hoặc 728,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-E176D-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

2,184,000₫ 2,731,000₫

hoặc 728,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-7BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-7BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

743,000₫ 930,000₫

hoặc 247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-7B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-7B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

743,000₫ 930,000₫

hoặc 247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-4BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-4BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

743,000₫ 930,000₫

hoặc 247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-1BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-1BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

743,000₫ 930,000₫

hoặc 247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-1B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006L-1B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

743,000₫ 930,000₫

hoặc 247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006GL-9BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006GL-9BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

828,000₫ 1,036,000₫

hoặc 276,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006GL-7BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006GL-7BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

828,000₫ 1,036,000₫

hoặc 276,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-4BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-4BUDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

828,000₫ 1,036,000₫

hoặc 276,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-1B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-1B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

828,000₫ 1,036,000₫

hoặc 276,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-7B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LTP-V006D-7B2UDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

828,000₫ 1,036,000₫

hoặc 276,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Các dòng đồng hồ Casio nữ:

Phong cách sang trọng: Kim Nữ | Nhiều Kim Nữ (6 Kim) | Sheen

Phong cách trẻ trung: Vintage | Thể Thao Nữ | Thể Thao Kim Nữ | Baby-G | G-Shock Nữ S-Series

Các bộ sưu tập kiểu dây, kiểu dáng nổi bật:

Dây da | Dây Kim loại | Dây Nhựa | Dây Vải | Giá Dưới 1 triệu | Mặt Vuông, Chữ nhật | Mặt Tròn

Đồng hồ Đôi: Casio Đôi Nam Nữ | G-Shock Đôi Baby-G

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN)

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://goo.gl/F7HBae

Hơn 1000 mẫu Đồng hồ Casio Nữ chính hãng mới nhất được cập nhật liên tục tại Bello Lê Thái Tổ.

Đồng hồ Casio Nữ với kiểu dáng thiết kế đẹp nhất, mức độ chống nước đa dạng (water resist 50m, wr50m, wr100m, wr200m,...) cùng bộ máy Quartz chất lượng đến từ Casio Nhật Bản luôn xứng đáng lên tay các bạn nữ xinh đẹp và đáng yêu.

Các loại đồng hồ Casio cho Nữ

Đồng hồ Casio Nữ

Đồng hồ Casio Nữ hiện nay có 8 dòng sản phẩm chính tương ứng với tầm giá, phong cách và tính năng khác nhau như:

Casio Kim Nữ

Thiết kế mặt kim kiểu cách, thanh mảnh và cực kì quyến rũ khi lên tay!

Tầm giá: dưới 1 triệu đến dưới 3 triệu. Phong cách: truyền thống, sang trọng. Mã hot: LTP-V00, LTP-E và LTP-1335, LTP-1308

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Kim Nữ

Casio Nhiều Kim (6 Kim) Nữ

Thiết kế mặt cao cấp hơn, quyến rũ hơn và vô cùng tiện lợi 

Tầm giá: từ 1 triệu đến 2 triệu. Phong cách: trẻ trung, sang trọng. Mã hot: LTP-V300

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Nhiều Kim 6 Kim

Casio Sheen

Quyến rũ, thông minh và tỏa sáng!

Tầm giá: 2 triệu đến 15 triệu. Phong cách: quyến rũ, sang trọng.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Sheen

Casio Vintage

Phong cách vintage siêu xinh và trẻ trung với những dòng sản phẩm cực hot như LA670, B640, A159, A158, AQ-230

Tầm giá: dưới 1 triệu đến dưới 3 triệu. Phong cách: trẻ trung, vintage.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Vintage

Casio Thể Thao Nữ

Dòng đồng hồ Casio mặt số thiết kế thể thao với kích thước và phối màu rất xinh xắn! Illuminator - Đèn Led cùng mức độ chịu nước WR - Water Resist đi mưa rửa tay vô cùng tiện lợi!

Tầm giá: dưới 1 triệu. Phong cách: thể thao, xinh xắn.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Thể Thao Nữ

Casio Thể Thao Kim Nữ

Cá tính hơn, mức độ chịu nước tốt hơn (wr100m) với dòng thể thao kim nữ LRW-200H, LX-500H, LRW-250H,... hoặc vẫn vô cùng trẻ trung và xinh xắn cùng LQ-139, LQ-142. Tất cả đều do bạn chọn nha!

Tầm giá: dưới 1 triệu. Phong cách: thể thao, cá tính.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Thể Thao Kim Nữ

Casio Baby-G

Siêu sành điệu, Siêu bền, Casio Baby-G là sự kết hợp tuyệt vời của thời trang và các tính năng (Pin mặt trời, đếm bước chân, kết nối Bluetooth, chống nước từ wr100m đến wr200m)

Tầm giá: 2 triệu đến 10 triệu. Phong cách: thể thao, năng động.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Baby-G

G-Shock Nữ S-Series

G-Shock nào dành cho nữ? chính là G-Shock S-Series, dòng G-Shock cỡ nhỏ được thiết kế dành riêng cho nữ! Nhiều bạn vẫn chỉ biết đến Baby-G như những chiếc đồng hồ G-Shock nữ nhưng không, S-Series mới là dòng G-Shock dành cho nữ thực thụ! Tính năng chống va đập và chống nước được thừa hưởng toàn bộ từ đồng hồ G-Shock!

Tầm giá: 3 triệu đến 5 triệu. Phong cách: thể thao, năng động.

G-Shock Nữ S-Series

Các bộ sưu tập đồng hồ Casio Nữ nổi bật nhất hiện nay

Đây cũng có thể coi như 1 cẩm nang tuyệt vời nhất giúp bạn chọn mua đồng hồ Casio cho nữ cực kì dễ dàng và nhanh chóng:

Casio Nữ Dây Da

Casio nữ dây da có Dây da vân da cá sấu hoặc dây da trơn với đa dang màu sắc (nâu, đen, trắng, hồng, cam, tím,...) chắc chắn sẽ làm bạn vô cùng phấn khích.

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ dây da

Casio Nữ Dây Kim Loại

Kiểu dây sang trọng bậc nhất dành cho các bạn nữ tại Bello, chất liệu thép không gỉ chất lượng từ Casio Nhật Bản. Đa dạng kiểu hoàn thiện như thép trắng, thép vàng, đờ mi!

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Dây Kim Loại

Casio Nữ Dây Nhựa, Cao Su

Khác với dây da và dây kim loại, bộ sưu tập Dây Nhựa, Cao Su đem đến cho bạn phong cách trẻ trung, mặt nhỏ xinh xắn khi lên tay. Dây nhựa cũng là chất liệu dây chịu nước tốt nhất hiện nay!

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Dây Nhựa, Cao su

Casio Nữ Dây Vải

Chất liệu dây vải giúp Casio thỏa sức sáng tạo các họa tiết hoa rực rỡ, kẻ caro sắc màu và cả chất liệu denim, vải bò cực kì chất lượng!

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Dây Vải

Casio Nữ Giá Rẻ Dưới 1 Triệu

Nghe tầm giá thôi đã thấy quá đã rồi phải không các bạn? Casio nữ giá rẻ chỉ dưới 1 triệu! Mức giá không thể nào tốt hơn cho hàng chính chính hãng với vô vàn các sự lựa chọn

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Casio Nữ Giá Rẻ Dưới 1 Triệu

Casio Nữ Mặt Vuông, Chữ Nhật

Thiết kế mặt phá cách nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và sang trọng. Đây là thiết kế khiến Bello ấn tượng nhất từ Casio!

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Mặt Vuông, Chữ Nhật

Casio Nữ Mặt Tròn

Thiết kế mặt phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, vô cùng dễ lên tay với kiểu mặt vuốt tròn thon gọn từ Casio Nhật Bản!

Click ảnh dưới tham khảo giá SALE!

Đồng hồ Casio Nữ Mặt Tròn

Đồng hồ Casio tại Bello:

Bello là đối tác chính thức của đồng hồ Casio tại Việt Nam, toàn bộ Casio tại Bello đều là hàng CHÍNH HÃNG, phân phối chính thức, đầy đủ chứng nhận, hóa đơn VAT.

ĐẢM BẢO với: Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng - Thẻ bảo hành 1 năm toàn quốc - Trọn bộ đầy đủ hộp, túi, sách HDSD

ĐẶC BIỆT tặng kèm: Thẻ thay Pin miễn phí trọn đời - Thẻ BelloVIP - Móc chìa khóa Casio Bello cực cool!

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN) - Hotline 024 6686 9898 - SHIP COD toàn quốc

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://goo.gl/F7HBae

Mua đồng hồ Casio chính hãng ở đâu?

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều các địa chỉ cung cấp đồng hồ Casio khác nhau như Bello Lê Thái TổThế giới di động, Anh Khuê, Hải Triều và đặc biệt là các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee. Tuy nhiện, trước tình hình bùng nổ không ngừng của các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xách tay nhập lậu và không rõ nguồn gốc, bạn nên chọn đơn vị cung cấp đồng hồ chính hãng uy tín, chất lượng nhất như Bello.

Chúng tôi chuyên kinh doanh đồng hồ Casio chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam từ 2009. Bello luôn có niềm yêu thương đặc biệt dành cho thương hiệu đồng hồ Casio!

Tại Bello, các chương trình khuyến mãi Đồng hồ Casio liên tục được thực hiện. Các chương trình hấp dẫn như giảm giá, thay pin miễn phí trọn đời, mua Casio nhận quà sẽ được cập nhật liên tục trên trang chủ của Bello.vn.

Bello – Số 1 về đồng hồ Casio chính hãng tại Việt Nam từ 2009!

Ước mong được phục vụ toàn bộ các bạn Casio Fan yêu quý của Bello trên cả nước!

Bello back to top
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng