Casio Vintage

Casio Vintage

96 sản phẩm

Sắp xếp

Sắp xếp
  • Bán chạy nhất
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Mới nhất

Sắp xếp

Casio Vintage A158 & A159, A168, A171, A500, A700, AQ-230, B640 & B650, LA-11LA670, LA680

Cách điều chỉnh dây đồng hồ Casio Vintage Điện tử CỰC DỄ

-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-3AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-3AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

967,000₫ 1,210,000₫

hoặc 322,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-5AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-5AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

967,000₫ 1,210,000₫

hoặc 322,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-8AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-8AYDF - Đồng hồ Casio - Tem Vàng Chống Giả

967,000₫ 1,210,000₫

hoặc 322,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-2A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-8A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-205H-8A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem Vàng Chống Giả

941,000₫ 1,178,000₫

hoặc 313,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-1A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

864,000₫ 1,081,000₫

hoặc 288,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-1B - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-1B - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

864,000₫ 1,081,000₫

hoặc 288,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LW-204-4A - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

864,000₫ 1,081,000₫

hoặc 288,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-3ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-3ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,348,000₫ 1,686,000₫

hoặc 449,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-8ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-8ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,348,000₫ 1,686,000₫

hoặc 449,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEFG-9ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEFG-9ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,982,000₫ 2,479,000₫

hoặc 660,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-1ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A100WEF-1ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,348,000₫ 1,686,000₫

hoặc 449,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A158WA-1DF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A158WA-1DF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

749,000₫ 938,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A159WA-N1DF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A159WA-N1DF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

857,000₫ 1,072,000₫

hoặc 285,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 LA670WA-7 - Đồng hồ Casio Vintage Nữ Chính Hãng - Tem vàng chống giả

Casio

LA670WA-7 - Đồng hồ Casio Vintage Nữ Chính Hãng - Tem vàng chống giả

908,000₫ 1,136,000₫

hoặc 302,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA670WA-1DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA670WA-1DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

908,000₫ 1,136,000₫

hoặc 302,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA670WEM-7DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA670WEM-7DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

1,271,000₫ 1,590,000₫

hoặc 423,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-1WDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WA-1WDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

967,000₫ 1,210,000₫

hoặc 322,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WG-9WDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WG-9WDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,649,000₫ 2,062,000₫

hoặc 549,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WGG-1ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WGG-1ADF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,693,000₫ 2,117,000₫

hoặc 564,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WGG-1BDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] A168WGG-1BDF - Đồng hồ Casio - Tem vàng chống giả

1,693,000₫ 2,117,000₫

hoặc 564,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA680WA-1BDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA680WA-1BDF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

993,000₫ 1,242,000₫

hoặc 331,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA680WA-7DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] LA680WA-7DF - Đồng hồ Casio Nữ - Tem vàng chống giả

986,000₫ 1,234,000₫

hoặc 328,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Casio Vintage là sự bổ sung tuyệt vời phong cách vintage cực kì trẻ trung cho cả đồng hồ Casio Namđồng hồ Casio Nữ tại Bello

Các dòng đồng hồ Casio Vintage Unisex:

A158 | A159 | A168 | A500 | A700 | AQ-230

Các dòng Casio Vintage Nữ:

B640 | LA670 | LA680 | LA690

Sản xuất tại Nhật Bản: CASIO KIM CƯƠNG

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN)

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://goo.gl/F7HBae

Đồng hồ Casio Vintage Gold hoài cổ với những thiết kế đã đi vào huyền thoại.

Các phiên bản Casio Vintage dành cho cả Nam, Nữ và Unisex chắc chắn tiếp tục đồng hành với rất nhiều thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam và cả những ai luôn nhớ về 1 thời thanh xuân rực rỡ.

Casio Vintage Nam

Casio Vintage Nữ

Casio Vintage Unisex

Đồng hồ Casio Kim cương cũng là sự bổ sung cực kì giá trị của Casio dành cho dòng Vintage. Đặc biệt, toàn bộ dòng đồng hồ Casio Kim Cương đều được làm từ Kim Cương Thật - Authentic Diamond và sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản - Made in Japan!

Casio Kim cương - Sản xuất tại Nhật Bản - MADE IN JAPAN với Kim cương thật

Bảo hành chính hãng 1 năm toàn quốc - Thay Pin miễn phí trọn đời - Tặng móc chìa khóa Casio Bello mới nhất!

Vận chuyển COD toàn quốc - Mua hàng trực tiếp tại bờ hồ Hoàn Kiếm: 46 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mua Online đặt mua tại website hoặc liên hệ hotline 024 6686 9898 để được nhanh chóng phục vụ!

Casio Bello

 

Bello back to top
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng