Casio Edifice

Casio Edifice

284 sản phẩm

Sắp xếp

Sắp xếp
  • Bán chạy nhất
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Mới nhất

Sắp xếp

L/H Tư Vấn và Báo Giá tốt nhất: 024.6686.9898 | 028.6672.1868

-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960PB-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960PB-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

5,285,000₫ 6,608,000₫

hoặc 1,761,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960DC-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960DC-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

5,990,000₫ 7,489,000₫

hoặc 1,996,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-960D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

4,933,000₫ 6,167,000₫

hoặc 1,644,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-3A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-3A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120L-8A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120L-8A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-940NL-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EQS-940NL-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

7,048,000₫ 8,811,000₫

hoặc 2,349,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-C120D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-540DC-1C - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-540DC-1C - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

3,849,000₫ 4,812,000₫

hoặc 1,283,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150L-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150L-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,466,000₫ 3,084,000₫

hoặc 822,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150DC-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150DC-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

3,383,000₫ 4,230,000₫

hoặc 1,127,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150CL-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150CL-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,962,000₫ 3,704,000₫

hoặc 987,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150D-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,466,000₫ 3,084,000₫

hoặc 822,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFV-150D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,466,000₫ 3,084,000₫

hoặc 822,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-526D-3A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-526D-3A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-552D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-552D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-552L-5A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-552L-5A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-40NP-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-40NP-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

5,781,000₫ 7,228,000₫

hoặc 1,927,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000NP-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000NP-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

7,753,000₫ 9,692,000₫

hoặc 2,584,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2200PB-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2200PB-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

6,343,000₫ 7,930,000₫

hoặc 2,114,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-526D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] EFR-526D-2A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

2,887,000₫ 3,610,000₫

hoặc 962,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000DD-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000DD-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

6,343,000₫ 7,930,000₫

hoặc 2,114,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000DC-1B - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] ECB-2000DC-1B - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

7,048,000₫ 8,811,000₫

hoặc 2,349,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Uy Tín Từ 2009] ECB-2200HTR-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] ECB-2200HTR-1A - Đồng hồ Casio Edifice - Tem Vàng Chống Giả

13,479,000₫ 15,859,000₫

hoặc 4,493,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Edifice Dây Da Dây Cao Su Dây Kim Loại Edifice Bluetooth Edifice Sapphire Edifice Pin Mặt Trời

Chọn theo mã hot: Casio Edifice EFR-S108D Casio Edifice EFS-S570D-1A Casio Edifice EFV-550 Casio Edifice Bluetooth ECP-10 Casio Edifice Super Slim EQB-1100

Casio Edifice Giá Rẻ Dưới 5 Triệu Từ 5 Đến 15 Triệu

Casio Edifice Chronograph Kim-Số Limited Edition (Red Bull Racing)

Giảm 15.000đ tiền ship khi subcribe G-Shock VN Youtube Channel. Link Sub: https://go.bello.vn/sub-dong-ho

Mua đồng hồ Casio Edifice tại Bello Hà Nội và TP.HCM - Tặng 1 voucher 500.000đ áp dụng cho Tròng Kính Đổi Màu Essilor - Pháp Transitions Classic chiết suất 1.56 Màu Khói Nâu Trà giá niêm yết 1.880.000đ (Đủ số độ cận, viễn, loạn, không số)

L/H Tư Vấn và Báo Giá tốt nhất: 024.6686.9898 | 028.6672.1868

1. Chọn mua đồng hồ Casio Edifice theo dòng sản phẩm:

1.1 Edifice Kết nối điện thoại thông minh - Smartphone link Bluetooth

1.2 Edifice Phiên bản giới hạn - Limited Edition

1.3 Edifice Pin Mặt Trời - Bấm giờ thể thao - Solar-Powered Chronograph

1.4 Edifice Siêu mỏng - Mặt đá Sapphire - Slim line with Sapphire Crystal

1.5 Edifice Bấm giờ thể thao - Chronograph

1.6 Edifice Kim-Số - Analog Digital

1.7 Edifice Giá rẻ - Dễ mua chỉ từ 2 triệu

Khẳng định vị thế số 1 về đồng hồ Casio Edifice tại Việt Nam từ 2009 với:

  1. Hơn 500 mã đồng hồ Casio Edifice mới nhất luôn được cập nhật liên tục.
  2. Hàng Chính Hãng – Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng
  3. Bảo hành Chính Hãng – Pin Trọn Đời
  4. Trọn bộ hộp, sách, thẻ BelloVIP

‼ Bạn có thể chiêm ngưỡng thêm các bộ sưu tập Edifice Hot nhất:

Đồng hồ Casio Edifice Chính Hãng Nhật Bản

Chọn đồng hồ cho phái mạnh, bạn hãy nghĩ ngay đến Casio Edifice!
Mua Casio Edifice tại Việt Nam, bạn hãy nghĩ ngay đến Bello!
Khẳng định vị thế số 1 về đồng hồ Casio Edifice tại Việt Nam từ 2009 với:
1. Hơn 500 mã đồng hồ Casio Edifice mới nhất luôn được cập nhật liên tục.
2. Hàng Chính Hãng – Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng
3. Bảo hành Chính Hãng – Pin Trọn Đời
4. Trọn bộ hộp, sách, thẻ BelloVIP

Đồng hồ Casio Edifice Phân phối chính thức tại Việt Nam, được tổng hợp và bán lẻ bởi Bello Lê Thái Tổ

SUBCRIBE LIỀN TAY - NHẬN NGAY THẺ VIP Giảm 15%

Đăng ký theo dõi tại đây: https://goo.gl/F7HBae - Nhập Mã BelloVIP khi thanh toán

Ưu đãi đột phá khi mua đồng hồ Casio Edifice tại Bello

*Đồng hồ Casio Edifice là thương hiệu con của đồng hồ Casio, Nhật Bản. Tại Việt Nam Đồng hồ Casio Edifice được phân phối chính thức và bán lẻ tại Bello Lê Thái Tổ - Top 1 đồng hồ G-Shock Baby-G Casio Edifice tại Việt Nam từ 2009

Bảo hành chính hãng 1 năm toàn quốc - Thay Pin miễn phí trọn đời - Tặng móc chìa khóa Casio Bello mới nhất!

Vận chuyển COD toàn quốc - Mua hàng trực tiếp tại bờ hồ Hoàn Kiếm: 46 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mua Online đặt mua tại website hoặc liên hệ hotline 024 6686 9898 để được nhanh chóng phục vụ!

Đồng hồ Casio Edifice Dây Da

Đồng hồ Casio Edifice Dây da luôn là mục tiêu kiếm tìm của phần lớn khách hàng của Bello, do đó chúng tôi tổng hợp lại thành 1 album/collections để tiện tham khảo!

Lưu ý: Dây da Casio Edifice hoàn toàn là dây da thật - Genuine Leather cao cấp nhưng vẫn cần phải hạn chế ngâm nước. Dùng trong thời gian dài chúng ta nên thay để đảm bảo độ mới và sang trọng, Bello cung cấp đầy đủ các loại dây Casio Edifice Chính hãng để thay thế.

Đồng hồ Casio Edifice Giá rẻ

Chỉ từ 2 triệu là chúng ta đã sở hữu được những chiếc đồng hồ Casio Edifice Giá rẻ EFV - Dòng mới nhất, mỏng hơn và cực kì nhiều phiên bản.

 

Đồng hồ Casio Edifice Kim Số

Kiểu hiển thị Kim-Số hỗn hợp độc đáo và vô cùng tiện ích độc nhất trên thị trường hiện nay. Kim dạ quang, lịch ngày, giờ số, thứ trong tuần, bấm giờ thể thao, đếm ngược,... Đồng hồ Casio Edifice Kim Số thực sự chất lượng và tiện ích khi lên tay

Đồng hồ Casio Edifice Bấm Giờ Thể Thao - Chronograph

Đây là dòng đồng hồ truyền thống của Casio Edifice với rất nhiều tên tuổi đã đi vào huyền thoại, bán cực chạy như Casio Edifice EFR-527, Casio Edifice EFR-546,... Đặc biệt dòng đồng hồ Casio Edifice Bấm Giờ Thể Thao thường được Casio cho ra mắt các phiên bản giới hạn tuyệt đẹp hợp tác với các đội đua F1 hàng đầu như Honda, RedBull, Torro Rosso,...

Đồng hồ Casio Edifice Kim Dạ Quang

Đồng hồ Casio Edifice Kim Dạ Quang (6 Kim) Được Casio tối ưu với các chức năng và lịch số cơ bản. Chức năng Kim dạ quang tiện lợi, thiết kế vừa mắt và đa dụng, Casio Edifice Kim Dạ Quang chinh phục thị trường Việt Nam với những cái tên rất quen thuộc như Edifice EF-324, Edifice EF-334, Edifice EF-336,...

Đồng hồ Casio Edifice Pin Mặt Trời

Đây là dòng đồng hồ thiết kế siêu cao cấp của Casio Edifice. Chất lượng hoàn thiện tuyệt vời, được so sánh vuợt trội những chiếc đồng hồ thụy sỹ tầm giá 10 triệu, Đồng hồ Casio Edifice Pin Mặt Trời - Tough Solar đang từng bước chinh phục với các dòng chủ lực như Edifice EQS-900, EQS-920 siêu đẹp!

Bello back to top
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng