Đồng hồ G-Shock x Bello Chính Hãng, Uy Tín Từ 2009

Đồng hồ G-Shock x Bello Chính Hãng, Uy Tín Từ 2009

1014 sản phẩm

Sắp xếp

Sắp xếp
  • Bán chạy nhất
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Mới nhất

Sắp xếp

Mua G-Shock trực tiếp tại Hà Nội: 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, cạnh báo Hà Nội Mới - TP.HCM: 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1

L/H Tư vấn cùng Chuyên gia Mr.Duy Linh Bello036.996.9695 - Bello Zalo OAhttps://go.bello.vn/zalo-oa-bello

-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] DW-5600BB-1DR - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] DW-5600BB-1DR - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

2,821,000₫ 3,528,000₫

hoặc 940,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Uy Tín Từ 2009] DW-5600BCE-1 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] DW-5600BCE-1 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

3,229,000₫ 3,800,000₫

hoặc 1,076,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Uy Tín Từ 2009] GA-2100BCE-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] GA-2100BCE-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

3,742,000₫ 4,404,000₫

hoặc 1,247,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

3,050,000₫ 3,814,000₫

hoặc 1,016,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A2 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A2 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

3,050,000₫ 3,814,000₫

hoặc 1,016,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A1 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GA-2100-1A1 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

3,050,000₫ 3,814,000₫

hoặc 1,016,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GM-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GM-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

6,101,000₫ 7,628,000₫

hoặc 2,033,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100-1A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

7,192,000₫ 8,990,000₫

hoặc 2,397,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100A-1A3 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100A-1A3 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

7,192,000₫ 8,990,000₫

hoặc 2,397,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100A-1A2 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBM-2100A-1A2 - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

7,192,000₫ 8,990,000₫

hoặc 2,397,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Uy Tín Từ 2009] GA-2100MNG-2A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] GA-2100MNG-2A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

4,625,000₫ 5,441,000₫

hoặc 1,541,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Uy Tín TỪ 2009] GA-2100MNG-7A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín TỪ 2009] GA-2100MNG-7A - Đồng hồ G-Shock Nam - Tem Vàng Chống Giả

4,625,000₫ 5,441,000₫

hoặc 1,541,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GX-56TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GX-56TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

4,431,000₫ 5,539,000₫

hoặc 1,477,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-1DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-1DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

3,303,000₫ 3,886,000₫

hoặc 1,101,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-3DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-3DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

3,303,000₫ 3,886,000₫

hoặc 1,101,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Uy Tín Từ 2009] GA-110TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] GA-110TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

3,922,000₫ 4,903,000₫

hoặc 1,307,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-4DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-B300-4DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

3,303,000₫ 3,886,000₫

hoặc 1,101,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-1DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-1DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

4,577,000₫ 5,721,000₫

hoặc 1,525,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-9DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-9DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

4,577,000₫ 5,721,000₫

hoặc 1,525,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-S5610BB-1DR - Đồng hồ G-Shock Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMD-S5610BB-1DR - Đồng hồ G-Shock Nữ - Tem Vàng Chống Giả

2,790,000₫ 3,282,000₫

hoặc 930,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-15%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMA-P2100BB-1ADR - Đồng hồ G-Shock Nữ - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GMA-P2100BB-1ADR - Đồng hồ G-Shock Nữ - Tem Vàng Chống Giả

3,083,000₫ 3,627,000₫

hoặc 1,027,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-7DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Pin Miễn Phí Trọn Đời] GBD-300-7DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

4,577,000₫ 5,721,000₫

hoặc 1,525,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Uy Tín Từ 2009] GA-710TU-1A3DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] GA-710TU-1A3DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

3,196,000₫ 3,995,000₫

hoặc 1,065,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-20%
 [Uy Tín Từ 2009] DW-6900TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

Casio

[Uy Tín Từ 2009] DW-6900TU-1A5DR - Đồng hồ G-Shock - Tem Vàng Chống Giả

2,833,000₫ 3,541,000₫

hoặc 944,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Cảnh giác mạo danh Bello lừa đảo: Phân biệt Đồng hồ G-Shock Fake Rep 1 1 với G-Shock chính hãng

Subcribe kênh G-Shock VN, xem mở hộp trực tiếp tại: https://go.bello.vn/sub-dong-ho

NEW G-SHOCK 40TH ANNIVERSARY RECRYSTALLIZED SERIES

NEW G-SHOCK MOVE GBD-H2000

NEW G-SHOCK Utility Metal Covered Series GM-2100C-5A, GM-2100CB-1A, GM-2100CB-3A

NEW G-SHOCK Gamer's RGB DW-6900RGB-1, GA-100RGB-1A, GA-700RGB-1A, GA-2100RGB-1A

NEW G-SHOCK ORIGIN GMW-B5000TCC-1

G-Shock Nam G-Shock Nữ

Chọn theo mã hot: GA-2100 GA-110 5600 GA-100 GA-700 GST-B400 GST-B100

G-Shock Giá Rẻ G-Shock Bluetooth G-Shock G-Steel G-Shock Tough Solar G-Shock Baby-G G-Shock MT-G G-Shock MR-G

Cách Chỉnh Giờ Đồng Hồ G-Shock Dây Đồng Hồ G-Shock Cách Phân Biệt G-Shock Chính Hãng

Subcribe G-Shock VN Youtube Channel. Link Sub: https://go.bello.vn/sub-dong-ho

Mua G-Shock tại Bello Hà Nội và TP.HCM - Tặng 1 voucher 500.000đ áp dụng cho Tròng Kính Đổi Màu Essilor - Pháp Transitions Classic chiết suất 1.56 Màu Khói Nâu Trà giá niêm yết 1.880.000đ (Đủ số độ cận, viễn, loạn, không số)

G-SHOCK - SINCE 1983 - SHOCK RESIST - W.R. 20BAR

Đồng hồ G-Shock là gì? Có tốt không? Có chống nước không?

Đồng hồ G-Shock hay còn được gọi là Gshock, đồng hồ Casio G-Shock, G-Shock Protection, G-Shock Resist là 1 thương hiệu đồng hồ của tập đoàn Casio Computer Co., Ltd Nhật Bản.

G-Shock được thiết kế với 2 khả năng chính Chống va đập – Shock ResistChống nước tối thiểu mức 200m – W.R.20BAR

Thiết kế vỏ rỗng – Hollow Structure là phát minh từ ngài Kikuo Ibe năm 1983 (Cha đẻ của đồng hồ G-Shock) kết hợp với thiết kế dây vỏ đặc biệt, làm chệch hướng, phân tán lực va đập giúp cho 1 chiếc đồng hồ mang thương hiệu G-Shock không thể bị hỏng khi rơi từ độ cao 10m xuống mặt đất (Tương đương từ ban công tầng 3, lầu 2 xuống đất).

1 số đồng hồ G-Shock có mức độ chịu nước đặc biệt ở mức chuyên nghiệp dành cho thợ lặn, người nhái – DIVER WATCH 200M (dòng G-Shock Frogman) giúp chúng ta có thể thoải mái bơi lặn với bình dưỡng khí ở mức chuyên nghiệp.

Toàn bộ các đồng hồ G-Shock còn lại đều có mức chống nước tối thiểu 200m giúp chúng ta thoải mái tận hưởng đi bơi, đi biển thậm chí lặn với bình dưỡng khí xem san hô khi đi du lịch cũng không ảnh hưởng gì.

Như vậy, 1 chiếc đồng hồ mang thương hiệu G-Shock đặc biệt tốt ở khả năng chống va đậpchịu nước thách thức mọi giới hạn! Đây thực sự là 1 thương hiệu đồng hồ đáng để sở hữu cho tất cả mọi người.

Đồng hồ G-Shock là thương hiệu thành công nhất của Casio trên thị trường hiện nay, hiện G-Shock có rất nhiều phiên bản khác nhau cho cả nam và nữ, đa dạng kiểu dáng phù hợp cho mọi lứa tuổi bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi.

Các loại Đồng hồ G-Shock Nam

G-Shock có rất nhiều các phiên bản dành cho nam giới với các thiết kế, tính năng chuyên biệt khác nhau. Nổi bật trong số đó có thể kể đến các dòng luôn nằm trong top tìm kiếm như:

G-Shock Số Tiêu Chuẩn

Dòng đồng hồ hiển thị giờ số truyền thống. Các dòng G-Shock Số tiêu chuẩn nổi bật:

DW6900 - DW-5700 - DW-9052 - GD-400 - GD-100 - G-7900 - G-8900 - DW-5900GX-56BB

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Số Tiêu Chuẩn tại: https://bello.vn/collections/g-shock-so-tieu-chuan

G-Shock Kim-Số Tiêu Chuẩn

Dòng đồng hồ hiển thị giờ kim kết hợp giờ số. Các dòng G-Shock Kim-Số tiêu chuẩn nổi bật:

AW-500 - GA-2100 Carbon Core GuardGA-2000 Carbon Core GuardGA-900GA-140 - GA-800GA-700GA-100 - GA-110 - GA-120 - GA-200 - GA-400 - AW-590 - GAS-100AWR-M100G'MIX GBA-400

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Kim-Số tại: https://bello.vn/collections/g-shock-kim-so-tieu-chuan

G-Shock MT-G:

Dòng G-Shock cao cấp của Casio với vật liệu thép xoắn, mặt đá sapphire chống loá, kết nối bluetooth tiện lợi. Thiết kế G-Shock MT-G thực sự nâng tầm thương hiệu G-Shock giúp G-Shock không ngại bất kì thiết kế của đồng hồ cao cấp nào.

Các dòng G-Shock MT-G nổi bật: MTG-B2000 - MTG-B1000

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock MT-G tại: https://bello.vn/collections/g-shock-mt-g

G-Shock MR-G:

Dòng G-Shock đắt tiền nhất của Casio, để tạo nên 1 chiếc đồng hồ G-Shock dòng MR-G không chỉ có những vật liệu cao cấp nhất (titanium, carbon,...) mà Casio còn hợp tác riêng với các nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản với những kĩ nghệ chế tác thủ công bậc thầy. Mỗi chiếc G-Shock MR-G là 1 tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Các dòng G-Shock MR-G nổi bật: MRG-B2000 Bluetooth® WAVE CEPTOR - MRG-B1000 Bluetooth® Cỡ Trung - MRG-G1000

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock MR-G tại: https://bello.vn/collections/g-shock-mr-g/

G-Shock G-Steel:

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với phong cách lịch sự, trang nhã nhưng vẫn vô cùng trẻ trung. Thoả sức đẹp từ văn phòng đến dạo phố cùng G-Shock G-Steel.

Các dòng G-Shock G-Steel nổi bật: GST-B100 Bluetooth® CHRONO SOLARGST-B400 Carbon Core GuardGST-B300 Carbon Core Guard - GST-B200 Carbon Core Guard - GST-S300 Cỡ trung

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock G-Steel tại: https://bello.vn/collections/g-shock-g-steel

G-Shock Master of G:

G-Shock với thiết kế và tính năng chuyên dụng tương trưng cho Đất - Trời - Biển

Gravitymaster - In the sky - Trời: chống lực ly tâm

Các dòng nổi bật: GR-B200 GRAVITYMASTER - GWR-B1000 GRAVITYMASTER Carbon Core Guard Bluetooth®×Wave ceptor) - GA-1100 GRAVITYMASTERGA-1000 GRAVITYMASTER

Tham khảo toàn bộ G-Shock Gravitymaster tại: https://bello.vn/collections/g-shock-gravitymaster

Gulfmaster - To the sea - Biển: chống ăn mòn, chống nước

Các dòng nổi bật: GWA-F1000 Frogman

Tham khảo toàn bộ G-Shock Gulfmaster tại: https://bello.vn/collections/g-shock-gulfmaster

Mudmaster - On the land - Đất: chống bùn

Các dòng nổi bật: GG-B100 MUDMASTER Cảm biến bộ tứ - GWG-1000 MUDMASTER Cảm biến bộ ba - GG-1000 MUDMASTER Cảm biến kép - GSG-100 MUD MASTER Tough solar - GW-9400 RANGEMAN - Cảm biến bộ ba - G-9300 MUDMAN - Chống bùn

Tham khảo toàn bộ G-Shock Mudmaster tại: https://bello.vn/collections/g-shock-mudmaster

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Master of G tại: https://bello.vn/collections/master-of-g

G-Shock Origin:

Dòng G-Shock thiết kế mặt vuông biểu tượng, khai sinh ra thương hiệu đồng hồ G-Shock.

Các dòng G-Shock Origin nổi bật: GMW-B5000 - GM-5600 - GW-B5600 - DW-5600

G-Shock Kim loại:

Dòng G-Shock sử dụng vật liệu kim loại đem lại vẻ ngoài cao cấp, làm mới lại hoàn toàn các dòng G-Shock biểu tượng như GA-110 hay DW-5600

Các dòng G-Shock Kim loại nổi bật: AWM-500 - GMW-B5000 - GM-110 - GM-6900 - GM-5600

G-Shock Thể Thao:

G-Shock với các tính năng hỗ trợ cho các hoạt động thể thao như đếm bước chân, đồ thị thuỷ triều, tuần trăng,...

Các dòng G-Shock Thể Thao nổi bật: GSW-H1000 G-SQUAD PROGBD-H1000 G-SQUADGBD-100 G-SQUADGBD-800 G-SQUADGBA-900 G-SQUADGBA-800 G-SQUADGBX-100 G-LIDEGAX-100 G-LIDE

G-Shock Màu đặc biệt:

Các phối màu đặc biệt theo chủ đề đem lại vẻ ngoài thời trang, phong cách hoàn toàn mới

Các chủ đề màu đặc biệt nổi bật: MIDNIGHT GREENSMOKY SEA FACE - NISHIKIGOI PATTERN MADE IN JAPAN - Far East Pop - Hidden Coast - City Camouflage - GOLD INGOT - TRANSPARENT PACK - UTILITY WAVY MARBLE - Earth Tone - Psychedelic Multi Color - LIGHTNING YELLOW - Fluorescent YellowSpring - Camouflage - Black and Gold - Rose Gold - Garish Color - MASTER OF G Black Out - Black Out Basic - UTILITY - Black and Red - Metallic Mirror Face - Navy Blue - 90s - Skeleton - Vivid - Black × Neon

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock màu đặc biệt tại: https://bello.vn/collections/g-shock-mau-dac-biet

G-Shock Limited Edition:

Các loại Đồng hồ G-Shock Nữ:

Sự thành công và phổ biến của các mẫu G-Shock cho nam tiếp tục là động lực lớn để Casio giới thiệu hàng loạt các phiên bản G-Shock Nữ khác nhau. Các dòng G-Shock nữ phổ biến nhất là:

G-Shock S-Series: G-Shock nhưng kích thước nhỏ hơn dành riêng cho nữ

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock nữ tại: https://bello.vn/collections/s-series

G-Shock Baby-G: cảm hứng từ G-Shock tạo nên Baby-G xinh đẹp và đáng yêu

Tham khảo toàn bộ các mẫu Casio Baby-G tại: https://bello.vn/collections/baby-g

Phân biệt đồng hồ G-Shock Fake: 

Có 2 cách để phân biệt đồng hồ G-Shock Fake hay còn gọi là hàng nhái, hàng giả, Replica, Rep 1 1, Rep 11 dễ nhất theo quan điểm của Bello đó là:

- Phân biệt qua tem, bộ nhận diện sản phẩm chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam. Cách này được Bello khuyến nghị vì đặc biệt dễ dàng với các bạn G-Shock Fan mới biết đến đồng hồ G-Shock và cả những bạn đơn giản chỉ muốn nhanh chóng mua được đồng hồ G-Shock chính hãng.

- Phân biệt qua phụ kiện đi kèm, vật liệu, độ hoàn thiện của đồng hồ G-Shock Fake. Cách này Bello và cả hãng Casio đều không khuyến khích vì các bên làm G-Shock Fake sẽ có thể thay đổi để ngày càng giống sản phẩm thật hơn, do đó chúng ta cần kinh nghiệm để có thể nhanh chóng nhận ra 1 chiếc đồng hồ G-Shock Fake.

Tham khảo thêm bài viết: Đồng Hồ G-Shock Fake: So sánh, phân biệt với G-Shock chính hãng

Cách chỉnh giờ đồng hồ G-Shock chính hãng 

Thường khi bạn mới mua 1 chiếc đồng hồ G-Shock hoặc đã dùng G-Shock được 1 thời gian sẽ cần hỗ trợ cách chỉnh giờ ở 3 mục:

- Cách chỉnh giờ chung bao gồm chỉnh ngày tháng, thứ, giờ phút giây,...

- Cách chỉnh các tính năng khác được trang bị như cách bật báo thức, cách bấm giờ thể thao, cách bấm giờ đếm ngược,...

- Cách chỉnh giờ kim G-Shock, khắc phục lỗi giờ kim không khớp giờ số.

Ngoài ra chúng ta thường cần Bello hỗ trợ các vấn đề khác như tắt tiếng bip bip của đồng hồ G-Shock, cách kết nối Bluetooth đồng hồ G-Shock,…

Tất cả các cách chỉnh giờ đồng hồ G-Shock được Bello tổng hợp tại bài viết: Cách chỉnh giờ, hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio G-Shock

Cẩm nang Mua NHANH G-Shock Protection Nam Nữ Chính Hãng tại Việt Nam

Để giúp các bạn chọn mua được chiếc đồng hồ G-Shock ưng ý nhất với nhu cầu của mình, Bello dày công biên tập bộ cẩm nang chọn mua đồng hồ G-Shock chính hãng với đầy đủ những dòng G-Shock được nhiều bạn quan tâm nhất như:

1. Đồng hồ G-Shock Giá rẻ:

Bộ sưu tập các mẫu G-Shock rẻ nhất, mức giá dễ tiếp cận nhất cho các bạn G-Shock mới.

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock giá rẻ tại: https://bello.vn/collections/g-shock-gia-re

2. Đồng hồ G-Shock Bán Chạy:

Bộ sưu tập các mẫu G-Shock được mua nhiều nhất tại Việt Nam - Bello

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock bán chạy tại: https://bello.vn/collections/g-shock-ban-chay

3. Đồng hồ G-Shock Carbon:

Carbon là Thế hệ vật liệu thứ 3 của đồng hồ G-Shock giúp tăng độ Cứng và giảm trọng lượng, siêu nhẹ. Cấu trúc hoàn toàn mới của G-Shock với tên gọi G-Shock Carbon Core Guard.

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Carbon tại: https://bello.vn/collections/g-shock-x-carbon

4. Đồng hồ G-Shock Bluetooth:

Tính năng Kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh Smartphone qua ứng dụng được thiết kế riêng: G-Shock Connected và G-Shock MOVE

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Bluetooth tại: https://bello.vn/collections/g-shock-bluetooth

5. Đồng hồ G-Shock Tough Solar:

Công nghệ hấp thụ năng lượng ánh sáng Casio Solar Technology từ mặt trời hoặc các nguồn phát nhân tạo như đèn led, đèn bàn,... giúp tăng tuổi thọ pin lên đến 10 năm

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Pin Mặt Trời - Tough Solar tại: https://bello.vn/collections/g-shock-pin-mat-troi

6. Đồng hồ G-Shock Cổ tay Nhỏ:

Các bạn có cổ tay trong khoảng 13-15cm không thể bỏ qua bộ sưu tập này

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock Cổ tay nhỏ tại: https://bello.vn/collections/g-shock-co-tay-nho

7. Đồng hồ G-Shock Cao Cấp: 

MTG & MRG Đỉnh cao công nghệ và chế tác, các mẫu G-Shock đắt tiền nhất được tổng hợp trong nhóm này.

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock cao cấp tại: https://bello.vn/collections/g-shock-cao-cap

8. Đồng hồ G-Shock Đôi:

Thiết kế cặp đôi cho tình yêu đôi lứa từ Casio hoặc được Bello ghép đôi.

Tham khảo toàn bộ các mẫu G-Shock đôi tại: https://bello.vn/collections/g-shock-doi

1. Đồng hồ G-Shock chính hãng giá bao nhiêu?

Đồng hồ G-Shock chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam có mức giá trải rộng từ khoảng 1 triệu 500 nghìn cho tới cả trăm triệu tùy vào tính năng và vật liệu được trang bị. Thông thường các phiên bản G-Shock ở tầm giá 3-5 triệu đồng được các bạn G-Fan mua nhiều nhất tại Bello.

2. Cách nhận biết đồng hồ G-Shock thật, chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam tránh hàng nhái, hàng giả?

Đồng hồ G-Shock Real, thật, chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam tại Bello Lê Thái Tổ luôn có đẩy đủ tem vàng chống giả phía sau nắp lưng, thẻ bảo hành quốc tế 1 năm, toàn quốc 5 năm đi kèm. Trọn bộ đầy đủ sách HDSD, sách bảo hành quốc tế, hộp giấy hoặc hộp thiếc đi kèm. Nếu không đầy đủ các phần trên, rất có thể G-Shock của bạn là hàng nhái, hàng giả. Vui lòng liên hệ hotline Bello 024 6686 9898 để biết thêm chi tiết.

3. Múi giờ Việt Nam trên đồng hồ G-Shock?

Múi giờ Việt Nam trên đồng hồ G-Shock là "BKK" - Bangkok city - GMT +7 trùng với múi giờ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,....

4. Đồng hồ G-Shock có tốt không? có gì đặc biệt?

Đồng hồ G-Shock có khả năng chống nước cực tốt, tối thiểu ở mức 200m trở lên, giúp các bạn thoải mái đi bơi, đi biển, thậm chí đi lặn biển xem san hô thỏa thích mà không gặp bất kì trở ngại gì. Ngoài ra chúng ta có thể thả rơi G-Shock từ độ cao 10m (tầng 3) mà không ảnh hưởng đến bộ máy của đồng hồ. Các mẫu G-Shock Pin mặt trời hoặc Pin 10 năm cho thời lượng Pin siêu dài lên đến 10 năm.

5. Cách dùng, sử dụng, chỉnh giờ đồng hồ G-Shock?

Mỗi dòng đồng hồ G-Shock khác nhau có cách chỉnh giờ, thông số khác nhau do đó các bạn vui lòng liên hệ Hotline 024 6686 9898 để Bello có thể gửi đến bạn video, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt do trực tiếp Bello biên soạn chính xác mẫu bạn đang dùng.

Lưu ý: Bello là đối tác chính thức của đồng hồ G-Shock tại Việt Nam, toàn bộ Casio G-Shock tại Bello đều là hàng CHÍNH HÃNG, phân phối chính thức, đầy đủ chứng nhận, hóa đơn VAT.

ĐẢM BẢO với: Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng - Thẻ bảo hành 5 năm toàn quốc - 1 năm toàn cầu - Trọn bộ đầy đủ hộp, túi, sách HDSD

ĐẶC BIỆT tặng kèm: Thẻ thay Pin miễn phí trọn đời - Thẻ BelloVIP - Vòng đeo tay G-Shock Bello cực cool!

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN) - Hotline 024 6686 9898 - SHIP COD toàn quốc

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://go.bello.vn/sub-dong-ho

Bello back to top
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng