GMW-B5000 Bluetooth®

-30%
 GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen  GMW-B5000-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Kết nối Bluetooth Dây đen
10,939,600₫ 15,628,000₫
-10%
 GMW-B5000D-1  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng-Kết nối Bluetooth  GMW-B5000D-1  - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng-Kết nối Bluetooth
16,285,500₫ 18,095,000₫
-30%
 GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen  GMW-B5000GD-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Full đen
13,242,600₫ 18,918,000₫
-10%
 GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold  GMW-B5000GD-9 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng Dây vỏ Kim loại Vàng Gold
17,026,200₫ 18,918,000₫