Đồng hồ G-Shock Master Of G 2017

Dòng sản phẩm G-Shock Master of G là niềm tự hào, là nơi tập trung những công nghê tiên tiến nhất, những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của dòng đồng hồ G-Shock nói chung. Trong năm 2017 Casio Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều cho dòng sản phẩm này, đặc biệt là 3 bộ sưu tập Đất, Trời và Biển: Mudmaster, Gravitymaster và Gulfmaster. Ngoài 3 bộ sưu tập trên các bộ sưu tập cũng thuộc dòng Master of G cơ bản có thể kể đến: Rangeman, Mudman, Gulfman và Frogman với mức giá hợp lý và tính năng chuyên dụng.

Master Of G

-10%
 Casio G-Shock G-1200B-1A Casio G-Shock G-1200B-1A
5,175,000₫ 5,750,000₫

Casio G-Shock G-1200B-1A

5,175,000₫ 5,750,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-9300-1 Casio G-Shock G-9300-1
5,647,500₫ 6,275,000₫

Casio G-Shock G-9300-1

5,647,500₫ 6,275,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-9300GB-1 Casio G-Shock G-9300GB-1
5,710,500₫ 6,345,000₫

Casio G-Shock G-9300GB-1

5,710,500₫ 6,345,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-1A1 Casio G-Shock GA-1100-1A1
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-1A1

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100RG-1A Casio G-Shock GA-1100RG-1A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100RG-1A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100GB-1A Casio G-Shock GA-1100GB-1A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100GB-1A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100KH-3A Casio G-Shock GA-1100KH-3A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100KH-3A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-9G Casio G-Shock GA-1100-9G
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-9G

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-2B Casio G-Shock GA-1100-2B
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-2B

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-2A Casio G-Shock GA-1100-2A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-2A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-1A3 Casio G-Shock GA-1100-1A3
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-1A3

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1100-1A Casio G-Shock GA-1100-1A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1100-1A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-9G Casio G-Shock GA-1000-9G
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-9G

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-4B Casio G-Shock GA-1000-4B
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-4B

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-2B Casio G-Shock GA-1000-2B
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-2B

7,001,100₫ 7,779,000₫

 Casio G-Shock GA-1000-8A Casio G-Shock GA-1000-8A
7,779,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-1000-4A Casio G-Shock GA-1000-4A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-4A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-1B Casio G-Shock GA-1000-1B
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-1B

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-1A Casio G-Shock GA-1000-1A
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-1A

7,001,100₫ 7,779,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-1000-9B Casio G-Shock GA-1000-9B
7,001,100₫ 7,779,000₫

Casio G-Shock GA-1000-9B

7,001,100₫ 7,779,000₫