Dòng G-Shock GA-700 là dòng mới được giới thiệu của G-Shock với thiết kế vỏ lớn 53.4mm rất thích hợp với những bạn có cố tay to. Dòng GA-700 gây được chú ý với Nút bật đèn LED ngay ở phía trước mặt đồng hồ và thời lượng pin ước lượng lên đến 5 năm (thực tế sử dụng có thể lên đến 7 năm!). Các tính năng khác được trang bị trên GA-700 là Giờ thế giới, 5 chế độ báo thức, Bộ bấm giờ thể thao và bấm giờ đếm ngược.


G-Shock GA-700

-10%
 Casio G-Shock GA-700-1A Casio G-Shock GA-700-1A
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-1A

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700-1B Casio G-Shock GA-700-1B
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-1B

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700-2A Casio G-Shock GA-700-2A
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-2A

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700-4A Casio G-Shock GA-700-4A
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-4A

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700-7A Casio G-Shock GA-700-7A
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GA-700-7A

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700CM-2A Casio G-Shock GA-700CM-2A
3,637,800₫ 4,042,000₫

Casio G-Shock GA-700CM-2A

3,637,800₫ 4,042,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700CM-3A Casio G-Shock GA-700CM-3A
3,637,800₫ 4,042,000₫

Casio G-Shock GA-700CM-3A

3,637,800₫ 4,042,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700CM-8A Casio G-Shock GA-700CM-8A
3,637,800₫ 4,042,000₫

Casio G-Shock GA-700CM-8A

3,637,800₫ 4,042,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700DE-2A Casio G-Shock GA-700DE-2A
4,040,100₫ 4,489,000₫

Casio G-Shock GA-700DE-2A

4,040,100₫ 4,489,000₫

 Casio G-Shock GA-700EH-1A Casio G-Shock GA-700EH-1A
4,536,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-700PC-1A Casio G-Shock GA-700PC-1A
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700PC-1A

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700SE-1A2 Casio G-Shock GA-700SE-1A2
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700SE-1A2

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700SE-1A4 Casio G-Shock GA-700SE-1A4
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700SE-1A4

3,109,500₫ 3,455,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-700SE-1A9 Casio G-Shock GA-700SE-1A9
3,109,500₫ 3,455,000₫

Casio G-Shock GA-700SE-1A9

3,109,500₫ 3,455,000₫

 Casio G-Shock GA-700SKZ-7A Casio G-Shock GA-700SKZ-7A
4,700,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-710-1A Casio G-Shock GA-710-1A
3,701,700₫ 4,113,000₫

Casio G-Shock GA-710-1A

3,701,700₫ 4,113,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-710-1A2 Casio G-Shock GA-710-1A2
3,701,700₫ 4,113,000₫

Casio G-Shock GA-710-1A2

3,701,700₫ 4,113,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-710B-1A4 Casio G-Shock GA-710B-1A4
3,701,700₫ 4,113,000₫

Casio G-Shock GA-710B-1A4

3,701,700₫ 4,113,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-710B-1A9 Casio G-Shock GA-710B-1A9
3,701,700₫ 4,113,000₫

Casio G-Shock GA-710B-1A9

3,701,700₫ 4,113,000₫

-10%
 Casio G-Shock GA-710GB-1A Casio G-Shock GA-710GB-1A
4,293,900₫ 4,771,000₫

Casio G-Shock GA-710GB-1A

4,293,900₫ 4,771,000₫