Casio Nhiều Kim Nữ

(20 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Đồng hồ Casio Nhiều Kim Nữ (6 Kim) đem lại thiết kế mặt cao cấp hơn, quyến rũ hơn và vô cùng tiện lợi cho đồng hồ Casio nữ tại Bello.

 • Giảm 30%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A1UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A1UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,140,300₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-9A1UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,303,200₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-4AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-9AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-9AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,658,400₫ 2,073,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-9AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,303,200₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 30%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,140,300₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-9A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,303,200₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-2AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,865,700₫ 2,073,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,466,100₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-7A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,224,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,224,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,377,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-4AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,303,200₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-4A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,466,100₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-1A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,303,200₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-7AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-1AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,224,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A3UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A3UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,224,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2A3UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,224,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-4A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,466,100₫ 1,629,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-2A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-7A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-7A2UDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,377,000₫ 1,530,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-7A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....
 • Giảm 20%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-7AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-7AUDF - Mua 1 Tặng 1*

  1,658,400₫ 2,073,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-7AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Chấp nhận thanh toán thẻ ATM, VISA, MASTERCARD, Airpay & QR-CodeTRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT >>chi tiết<<####100% Đồng hồ Casio tại Bello đều là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt NamĐầy đủ chứng nhận đại lý uỷ quyền, hoá đơn đỏ VAT....

Bello là đối tác chính thức của đồng hồ Casio tại Việt Nam, toàn bộ Casio tại Bello đều là hàng CHÍNH HÃNG, phân phối chính thức, đầy đủ chứng nhận, hóa đơn VAT.

ĐẢM BẢO với: Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng - Thẻ bảo hành 1 năm toàn quốc - Trọn bộ đầy đủ hộp, túi, sách HDSD

ĐẶC BIỆT tặng kèm: Thẻ thay Pin miễn phí trọn đời - Thẻ BelloVIP - Móc chìa khóa Casio Bello cực cool!

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN) - Hotline 024 6686 9898 - SHIP COD toàn quốc

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://goo.gl/F7HBae

Bộ lọc

Giá
Màu sắc
.
Bello back to top