Casio Nhiều Kim Nữ

(20 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Đồng hồ Casio Nhiều Kim Nữ (6 Kim) đem lại thiết kế mặt cao cấp hơn, quyến rũ hơn và vô cùng tiện lợi cho đồng hồ Casio nữ tại Bello.

 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A1UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A1UDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-9A1UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A1UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4AUDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-4AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4AUDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-9AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-9AUDF - Mới

  1,677,900₫ 1,974,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-9AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-9AUDF dây kim loại, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1AUDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1AUDF dây kim loại, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A2UDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-9A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-9A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2AUDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-2AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2AUDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-1AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-1AUDF - Mới

  1,776,600₫ 1,974,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-1AUDF dây kim loại, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7A2UDF - Mới

  1,396,000₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-7A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2AUDF - Mới

  1,238,450₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2AUDF dây da, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio Nữ Nhật...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A2UDF - Mới

  1,238,450₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây da mềm.Là...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4AUDF - Mới

  1,311,300₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-4AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4AUDF dây da, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4A2UDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-4A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-4A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1A2UDF - Mới

  1,396,000₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-1A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-1A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7AUDF - Mới

  1,318,350₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-7AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-7AUDF dây kim loại, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-1AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-1AUDF - Mới

  1,238,450₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-1AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-1AUDF dây da, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio Nữ Nhật...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A3UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A3UDF - Mới

  1,238,450₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-2A3UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-2A3UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây da mềm.Là 1...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4A2UDF - Mới

  1,238,450₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-4A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-4A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây da mềm.Là 1...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2A2UDF - Mới

  1,396,000₫ 1,551,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300D-2A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300D-2A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây kim loại.Là 1...
 • Giảm 10%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-7A2UDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-7A2UDF - Mới

  1,311,300₫ 1,457,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300L-7A2UDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300L-7A2UDF thiết kế mặt tròn đơn giản, dây da mềm.Là...
 • Giảm 15%
  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-7AUDF - Mới

  Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-7AUDF - Mới

  1,677,900₫ 1,974,000₫

  • Mã sản phẩm: LTP-V300G-7AUDF
  • Thương hiệu: Casio
  • Mô tả ngắn: Đồng hồ Casio tại Bello Gồm:  ✅HỘP, SÁCH HDSD  ✅TEM VÀNG  ✅THẺ BẢO HÀNH TOÀN QUỐCTặng kèm: ✅THẺ THAY PIN TRỌN ĐỜI  ✅MÓC CHÌA KHÓA  ✅THẺ BELLOVIPGọi đặt mua: 024 - 6686 - 9898####Đồng hồ Casio Nữ LTP-V300G-7AUDF dây kim loại, mặt trònLà 1 sản phẩm Đồng hồ Casio...

Bello là đối tác chính thức của đồng hồ Casio tại Việt Nam, toàn bộ Casio tại Bello đều là hàng CHÍNH HÃNG, phân phối chính thức, đầy đủ chứng nhận, hóa đơn VAT.

ĐẢM BẢO với: Tem vàng chống giả phía sau nắp lưng - Thẻ bảo hành 1 năm toàn quốc - Trọn bộ đầy đủ hộp, túi, sách HDSD

ĐẶC BIỆT tặng kèm: Thẻ thay Pin miễn phí trọn đời - Thẻ BelloVIP - Móc chìa khóa Casio Bello cực cool!

Mua hàng Online hoặc mua tại cửa hàng Bello Lê Thái Tổ (số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, HN) - Hotline 024 6686 9898 - SHIP COD toàn quốc

Đăng kí thẻ VIP, xem mở hộp trực tiếp toàn bộ sản phẩm tại: https://goo.gl/F7HBae

Bộ lọc

Giá
Màu sắc
Bello back to top