Đồng hồ Baby-G Số tiêu chuẩn chính hãng với các mầu thời trang Pastel và trong suốt sành điệu

Các mẫu nổi bật của Baby-G Số tiêu chuẩn là BGD-560 mới với màu Pastel nữ tính cực đáng yêu, BG-169 nhỏ gọn và BG-6900 Black & Gold và White & Gold thời thượng

Baby-G Số tiêu chuẩn

-10%
 Casio Baby-G BGD-560-7  Casio Baby-G BGD-560-7
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio Baby-G BGD-560-7

2,495,700₫ 2,773,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGD-560-4  Casio Baby-G BGD-560-4
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio Baby-G BGD-560-4

2,495,700₫ 2,773,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGD-560-1  Casio Baby-G BGD-560-1
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio Baby-G BGD-560-1

2,495,700₫ 2,773,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGD-501-7B  Casio Baby-G BGD-501-7B
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio Baby-G BGD-501-7B

2,495,700₫ 2,773,000₫

-10%
 Casio Baby-G BG-6901JR-8  Casio Baby-G BG-6901JR-8
3,257,100₫ 3,619,000₫

Casio Baby-G BG-6901JR-8

3,257,100₫ 3,619,000₫

-10%
 Casio Baby-G BG-6901-7  Casio Baby-G BG-6901-7
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio Baby-G BG-6901-7

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio Baby-G BG-6901-1  Casio Baby-G BG-6901-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio Baby-G BG-6901-1

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio Baby-G BGD-501UM-7  Casio Baby-G BGD-501UM-7
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio Baby-G BGD-501UM-7

2,495,700₫ 2,773,000₫