TỔNG HỢP CÁC MẪU G-SHOCK CỠ VỪA VÀ NHỎ, DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CHU VI CỔ TAY TỪ 16CM TRỞ XUỐNG

G-Shock cỡ vừa dành cho cổ tay nhỏ

-10%
 Casio G-Shock DW-5750E-1 Casio G-Shock DW-5750E-1
2,749,500₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock DW-5750E-1

2,749,500₫ 3,055,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5750E-1B Casio G-Shock DW-5750E-1B
2,749,500₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock DW-5750E-1B

2,749,500₫ 3,055,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-5600E-1 Casio G-Shock G-5600E-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-5600E-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock G-6900-1 Casio G-Shock G-6900-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock G-6900-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

 Casio G-Shock GA-835A-1A Casio G-Shock GA-835A-1A
4,277,000₫
-10%
 Casio G-Shock GA-835E-7A Casio G-Shock GA-835E-7A
4,822,200₫ 5,358,000₫

Casio G-Shock GA-835E-7A

4,822,200₫ 5,358,000₫

-10%
 Casio G-Shock GLX-6900-1 Casio G-Shock GLX-6900-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GLX-6900-1

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GLX-6900-7 Casio G-Shock GLX-6900-7
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock GLX-6900-7

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock GST-S310BDD-1A Casio G-Shock GST-S310BDD-1A
10,004,400₫ 11,116,000₫

Casio G-Shock GST-S310BDD-1A

10,004,400₫ 11,116,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock AW-590-1A Dây Casio G-Shock AW-590-1A
409,500₫ 455,000₫

Dây Casio G-Shock AW-590-1A

409,500₫ 455,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-5600BB-1 Dây Casio G-Shock DW-5600BB-1
245,700₫ 273,000₫

Dây Casio G-Shock DW-5600BB-1

245,700₫ 273,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-5600BBN-1 Dây Casio G-Shock DW-5600BBN-1
983,700₫ 1,093,000₫

Dây Casio G-Shock DW-5600BBN-1

983,700₫ 1,093,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-5600E-1 Dây Casio G-Shock DW-5600E-1
245,700₫ 273,000₫

Dây Casio G-Shock DW-5600E-1

245,700₫ 273,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1 Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1
715,500₫ 795,000₫

Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1

715,500₫ 795,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-6900-1 Dây Casio G-Shock DW-6900-1
165,600₫ 184,000₫

Dây Casio G-Shock DW-6900-1

165,600₫ 184,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-6900CB-1 Dây Casio G-Shock DW-6900CB-1
536,400₫ 596,000₫

Dây Casio G-Shock DW-6900CB-1

536,400₫ 596,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-6900NB-1 Dây Casio G-Shock DW-6900NB-1
728,100₫ 809,000₫

Dây Casio G-Shock DW-6900NB-1

728,100₫ 809,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-6900NB-7 Dây Casio G-Shock DW-6900NB-7
1,055,700₫ 1,173,000₫

Dây Casio G-Shock DW-6900NB-7

1,055,700₫ 1,173,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock GST-S300G-1A4 Dây Casio G-Shock GST-S300G-1A4
761,400₫ 846,000₫