TỔNG HỢP CÁC MẪU G-SHOCK CỠ VỪA VÀ NHỎ, DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CHU VI CỔ TAY TỪ 16CM TRỞ XUỐNG

G-Shock cỡ vừa dành cho cổ tay nhỏ

-10%
 Casio G-Shock AW-590-1A Casio G-Shock AW-590-1A
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock AW-590-1A

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591-2A Casio G-Shock AW-591-2A
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock AW-591-2A

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591-4A Casio G-Shock AW-591-4A
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock AW-591-4A

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591BB-1A Casio G-Shock AW-591BB-1A
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock AW-591BB-1A

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591GBX-1A4 Casio G-Shock AW-591GBX-1A4
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock AW-591GBX-1A4

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591GBX-1A9 Casio G-Shock AW-591GBX-1A9
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock AW-591GBX-1A9

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock AW-591SC-7A Casio G-Shock AW-591SC-7A
2,495,700₫ 2,773,000₫

Casio G-Shock AW-591SC-7A

2,495,700₫ 2,773,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600BB-1 Casio G-Shock DW-5600BB-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5600BB-1

2,876,400₫ 3,196,000₫

 Casio G-Shock DW-5600BBMA-1 Casio G-Shock DW-5600BBMA-1
3,055,000₫
 Casio G-Shock DW-5600BBMB-1 Casio G-Shock DW-5600BBMB-1
3,196,000₫
 Casio G-Shock DW-5600BBN-1 Casio G-Shock DW-5600BBN-1
3,032,000₫
-10%
 Casio G-Shock DW-5600CMA-9 Casio G-Shock DW-5600CMA-9
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5600CMA-9

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600CMB-1 Casio G-Shock DW-5600CMB-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5600CMB-1

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600DC-1 Casio G-Shock DW-5600DC-1
3,726,000₫ 4,140,000₫

Casio G-Shock DW-5600DC-1

3,726,000₫ 4,140,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600DC-2 Casio G-Shock DW-5600DC-2
3,726,000₫ 4,140,000₫

Casio G-Shock DW-5600DC-2

3,726,000₫ 4,140,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600DE-2 Casio G-Shock DW-5600DE-2
3,341,700₫ 3,713,000₫

Casio G-Shock DW-5600DE-2

3,341,700₫ 3,713,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600E-1V Casio G-Shock DW-5600E-1V
1,713,600₫ 1,904,000₫

Casio G-Shock DW-5600E-1V

1,713,600₫ 1,904,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5600EG-9 Casio G-Shock DW-5600EG-9
1,332,900₫ 1,481,000₫

Casio G-Shock DW-5600EG-9

1,332,900₫ 1,481,000₫

 Casio G-Shock DW-5600HR-1 Casio G-Shock DW-5600HR-1
3,196,000₫
-10%
 Casio G-Shock DW-5600MS-1 Casio G-Shock DW-5600MS-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-5600MS-1

2,876,400₫ 3,196,000₫