TỔNG HỢP CÁC MẪU G-SHOCK CỠ VỪA VÀ NHỎ, DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CHU VI CỔ TAY TỪ 16CM TRỞ XUỐNG

G-Shock cỡ vừa dành cho cổ tay nhỏ

-10%
 Casio Baby-G BA-110GA-8A Casio Baby-G BA-110GA-8A
3,722,400₫ 4,136,000₫

Casio Baby-G BA-110GA-8A

3,722,400₫ 4,136,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5750E-1 Casio G-Shock DW-5750E-1
2,749,500₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock DW-5750E-1

2,749,500₫ 3,055,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-5750E-1B Casio G-Shock DW-5750E-1B
2,749,500₫ 3,055,000₫

Casio G-Shock DW-5750E-1B

2,749,500₫ 3,055,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900-1V Casio G-Shock DW-6900-1V
1,945,800₫ 2,162,000₫

Casio G-Shock DW-6900-1V

1,945,800₫ 2,162,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900AC-2 Casio G-Shock DW-6900AC-2
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900AC-2

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900BB-1 Casio G-Shock DW-6900BB-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock DW-6900BB-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900BBA-1 Casio G-Shock DW-6900BBA-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock DW-6900BBA-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900BBN-1 Casio G-Shock DW-6900BBN-1
2,670,300₫ 2,967,000₫

Casio G-Shock DW-6900BBN-1

2,670,300₫ 2,967,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900BR-5 Casio G-Shock DW-6900BR-5
2,855,700₫ 3,173,000₫

Casio G-Shock DW-6900BR-5

2,855,700₫ 3,173,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900CB-1 Casio G-Shock DW-6900CB-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900CB-1

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900G-1V Casio G-Shock DW-6900G-1V
1,904,400₫ 2,116,000₫

Casio G-Shock DW-6900G-1V

1,904,400₫ 2,116,000₫

 Casio G-Shock DW-6900GD-9 Casio G-Shock DW-6900GD-9
3,542,000₫
-10%
 Casio G-Shock DW-6900LU-1 Casio G-Shock DW-6900LU-1
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-6900LU-1

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900LU-3 Casio G-Shock DW-6900LU-3
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-6900LU-3

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900LU-8 Casio G-Shock DW-6900LU-8
2,876,400₫ 3,196,000₫

Casio G-Shock DW-6900LU-8

2,876,400₫ 3,196,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900MMA-1 Casio G-Shock DW-6900MMA-1
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock DW-6900MMA-1

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900MMA-2 Casio G-Shock DW-6900MMA-2
2,961,000₫ 3,290,000₫

Casio G-Shock DW-6900MMA-2

2,961,000₫ 3,290,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900MS-1 Casio G-Shock DW-6900MS-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900MS-1

2,263,500₫ 2,515,000₫

-10%
 Casio G-Shock DW-6900NB-1 Casio G-Shock DW-6900NB-1
2,263,500₫ 2,515,000₫

Casio G-Shock DW-6900NB-1

2,263,500₫ 2,515,000₫