Casio chính thức giới thiệu G-Shock DW-5600 G-Shock GA-110, G-Shock GA-400 với bộ sưu tập G-Shock đen đỏ Red Heritage dây 2 lớp. Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ cộng đồng Sneaker với những phiên bản Air Jodan Red Heritage đã trở nên quá nổi tiếng.

G-Shock Heritage Red

-10%
 DW-5600HR-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Black & Red  DW-5600HR-1 - Đồng hồ Casio G-Shock chính hãng -  Black & Red
2,876,400₫ 3,196,000₫
-15%
 Dây Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1  Dây Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1
1,267,350₫ 1,491,000₫

Dây Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1

1,267,350₫ 1,491,000₫

-10%
 Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1  Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1
626,400₫ 696,000₫

Vỏ Casio G-Shock DW-5600HR-1

626,400₫ 696,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1  Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1
715,500₫ 795,000₫

Dây Casio G-Shock DW-5600HR-1

715,500₫ 795,000₫

-10%
 Dây Casio G-Shock GA-110HR-1A  Dây Casio G-Shock GA-110HR-1A
626,400₫ 696,000₫

Dây Casio G-Shock GA-110HR-1A

626,400₫ 696,000₫

-10%
 Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A  Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A
951,300₫ 1,057,000₫

Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A

951,300₫ 1,057,000₫

-15%
 Dây Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A  Dây Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A
1,490,050₫ 1,753,000₫

Dây Vỏ Casio G-Shock GA-400HR-1A

1,490,050₫ 1,753,000₫