MTG Bluetooth®


-20%
 Casio G-Shock MTG-B1000-1A  Casio G-Shock MTG-B1000-1A
20,398,400₫ 25,498,000₫

Casio G-Shock MTG-B1000-1A

20,398,400₫ 25,498,000₫

-20%
 Casio G-Shock MTG-B1000B-1A  Casio G-Shock MTG-B1000B-1A
22,052,800₫ 27,566,000₫

Casio G-Shock MTG-B1000B-1A

22,052,800₫ 27,566,000₫

-20%
 Casio G-Shock MTG-B1000B-1A4  Casio G-Shock MTG-B1000B-1A4
22,052,800₫ 27,566,000₫

Casio G-Shock MTG-B1000B-1A4

22,052,800₫ 27,566,000₫

-20%
 Casio G-Shock MTG-B1000D-1A  Casio G-Shock MTG-B1000D-1A
28,800,000₫ 36,000,000₫

Casio G-Shock MTG-B1000D-1A

28,800,000₫ 36,000,000₫

-20%
 Casio G-Shock MTG-B1000TF-1A  Casio G-Shock MTG-B1000TF-1A
28,294,400₫ 35,368,000₫

Casio G-Shock MTG-B1000TF-1A

28,294,400₫ 35,368,000₫

-20%
 G-Shock MTG-B1000XB-1A | Chính Hãng Giá Rẻ Giảm 20%  G-Shock MTG-B1000XB-1A | Chính Hãng Giá Rẻ Giảm 20%
25,662,000₫ 32,077,500₫
-20%
 G-Shock MTG-B1000XBD-1A | Chính Hãng Giá Rẻ Giảm 20%  G-Shock MTG-B1000XBD-1A | Chính Hãng Giá Rẻ Giảm 20%
27,636,000₫ 34,545,000₫